FX Weekly – EUR/USD duurder in 2017

door: Georgette Boele

In deze publicatie:

De dollar staat onder druk door: zwakkere Amerikaanse macrocijfers, lagere nominale en reële rentes in de VS en negatieve publiciteit rond de regering Trump

De euro ondervindt steun dankzij: afgenomen politieke risico’s, sterke macrocijfers eurozone en de verwachte tapering door de ECB

Wij verwachten dat EUR/USD in 2017 verder oploopt door: de politieke onzekerheid in de VS en de verwachte ECB-tapering. De verwachte renteverhogingen door de Fed zijn grotendeels ingeprijsd

Onze nieuwe eindejaarsprognose voor EUR/USD is 1,15 (was 1,10). Onze raming voor eind 2018 handhaven we op 1,20

 

170518-EURUSD-nld.pdf (424 KB)
Download

Inleiding

De EUR/USD is de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. Sinds begin dit jaar staat de teller op meer dan +5,5% en inmiddels ligt de EUR/USD boven onze eindejaarsprognose van 1,10. In deze FX Watch analyseren we hoe dit is gekomen en hoe het volgens ons nu verder gaat met de EUR/USD.

Zwakte van de dollar…

Door de recente tegenvallende macrocijfers in de VS, en dan met name de consumentenprijsinflatie en de detailhandelsverkopen, kwam er een einde aan het herstel van de dollar. Er ontwikkelde zich een heuse golf van dollarzwakte. De zwakker dan verwachte cijfers hebben er namelijk toe geleid dat de verwachtingen ten aanzien van de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) in 2017 en 2018 naar beneden zijn bijgesteld (zie rechter grafiek vorige pagina).  Belangrijker nog is dat de reële rentes in de VS zijn gedaald (linker grafiek). Deze rentes zijn een belangrijke bepalende factor voor de koersontwikkeling van de dollar. Daar komt bij dat de negatieve publiciteit rond de regering Trump de animo voor de dollar in beleggerskringen aanzienlijk heeft getemperd.

…versus kracht van de euro

Het sentiment ten aanzien van de euro is fors verbeterd. Door de verkiezingsuitslagen in Nederland en Frankrijk zijn de politieke risico’s in de eurozone afgenomen. Bovendien laten de macrocijfers voor de eurozone  de laatste tijd een sterk beeld zien. Dat heeft de euro extra wind in de zeilen gegeven. Tot slot begint de Europese Centrale Bank (ECB) de markt geleidelijk erop voor te bereiden dat het obligatieaankoop-programma in 2018 wordt teruggeschroefd (tapering). Zoals we eerder in de VS hebben gezien, gedijt de munt in kwestie in zo’n situatie. In dit geval is dat dus de euro.

EUR/USD kan verder oplopen in 2017…

Voor de rest van dit jaar verwachten we een dollar die verder verzwakt en een euro die nog meer aan kracht wint. Hiervoor zien we meerdere redenen. Ten eerste is een renteverhoging door de Federal Reserve met 25 bp in juni al volledig door de markt verwerkt. Een volgende rentestap met nog eens 25 bp in september is al voor ongeveer de helft ingeprijsd. Daarom verwachten we niet veel steun voor de dollar als de Fed de rente dit jaar nog twee keer verhoogt. Ondertussen blijft de markt nauwlettend in de gaten houden of de ECB inderdaad werk gaat maken van tapering.

Ten tweede blijft de regering Trump waarschijnlijk negatief in het nieuws komen. Dit zal de belangstelling van beleggers voor de dollar drukken en ertoe leiden dat speculatieve netto longposities in dollars steeds meer worden gesloten. Volgens het recente Commitment of Traders rapport (cijfers tot 9 mei 2017) zijn de speculatieve netto longposities in dollars al gehalveerd. Als beleggers negatiever worden over de dollar onder invloed van de politieke ontwikkelingen en de Amerikaanse macrocijfers niet duidelijk in positieve zin verrassen, zullen deze posities waarschijnlijk helemaal worden teruggedraaid tot een neutraal niveau. In dat geval zou de dollar nog eens 4% kunnen verliezen ten opzichte van een valutamandje.

Verder is het technische plaatje negatief geworden. De USD-index is onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt en de EUR/USD is gestegen tot boven dit technische weerstandsniveau. Dit betekent dat speculatieve beleggers op zoek gaan naar mogelijkheden om dollars te verkopen en euro’s te kopen. Het opwaarts koerspotentieel van de EUR/USD wordt waarschijnlijk echter gedrukt door hernieuwde aandacht later dit jaar voor de politieke onzekerheid en slechte structurele situatie in Italië.

…en ook nog licht in 2018

We blijven over de hele linie negatief over de dollar in 2018. De reden hiervoor is de verwachting dat de mix van economische groei en inflatie in de VS verslechtert en de Amerikaanse reële rentes verder dalen. In de loop van 2018 zullen beleggers waarschijnlijk tot het besef komen dat ze te hard vooruitgelopen zijn op renteverhogingen door de ECB in 2018. Voor 2018 gaan we uit van een rentestap van 10 bp in het derde kwartaal, terwijl de financiële markten op dit moment een verhoging van meer dan 10 bp in het tweede kwartaal inprijzen. We verwachten dat de markten hun verwachtingen voor het rentetraject van de ECB zullen bijstellen en dat dit het opwaarts potentieel van de EUR/USD zal beperken.

Veranderingen in onze valutaramingen

Op grond van bovenstaande overwegingen verwachten we nu dat de EUR/USD in 2017 verder terrein wint. Onze eindejaarsraming voor 2017 trekken we dan ook op van 1,10 naar 1,15. Voor 2018 laten we onze eindejaarsprognose ongewijzigd. Onderstaande tabel laat onze EUR/USD ramingen per kwartaal zien.