Bouwbedrijven blijven positief over de toekomst

door: Madeline Buijs

De Nederlandse economie doet het beter dan verwacht. De woningmarkt blijft hard doorgroeien, wat positief is voor de bouwsector. Bouwbedrijven zijn dan ook positief gestemd over de toekomst. Het ondernemersvertrouwen is sinds medio 2013 flink gestegen en bouwbedrijven zijn ook steeds positiever over hun orderportefeuille.

Meer informatie is te vinden in de Stand van de Bouw van mei 2017:

Stand-van-de-Bouw-mei-2017.pdf (558 KB)
Download

Omzet en productie vallen in 2017 wat terug

In 2016 steeg de bouwproductie met 7,6%, na een groei van 8,5% in 2015. In de eerste twee maanden van 2017 viel de bouwproductie wat terug. De groei bedroeg 2,9% j-o-j. Dit komt deels doordat het in januari kouder dan normaal was waardoor er minder gewerkt kon worden. Vooral de gww heeft hier last van gehad. De positieve ontwikkeling van de bouwproductie loopt in de pas met veel sentimentsindicatoren. Dit geeft aan dat de bouwproductie zich in 2017 verder positief kan ontwikkelen. De orderportefeuilles zijn goed gevuld en de afgegeven vergunningen geven aan dat verdere groei te verwachten is.

In 2016 steeg de omzet van bouwbedrijven met 6,5%. Vooral bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw (+9,2%), kabel- en buizenleggers (+11,7%) en sloopbedrijven (+10,2%) deden het goed. Bedrijven actief in de natte waterbouw hadden een minder goed jaar. Hun omzet daalde met 25,9%. Dit komt door minder investeringen in het Deltafonds door de Rijksoverheid. De omzetgroei start in 2017 een stuk gematigder. De omzet steeg in de eerste twee maanden met 2,2% j-o-j. Vooral de omzet van bedrijven gerelateerd aan de woningbouw steeg. De omzet van bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw steeg met 6,8% j-o-j en van afwerkingsbedrijven met 2,2% j-o-j. Kabel- en buizenleggers hadden het moeilijk. Hun omzet daalde met 5,4% j-o-j.

Positieve trend orderportefeuille en afgegeven vergunningen

De orderportefeuille van bouwers bevindt zich op een zeer hoog niveau. In februari 2017 bedroeg de orderportefeuille 8,5 maanden en nadert daarmee de piek van begin 2008. Zowel de orderportefeuille van woningbouwers (9,8 maanden) als die van utiliteitsbouwers (9,1 maanden) staat op een zeer hoog niveau. De orderportefeuille van utiliteitsbouwers is nog nooit zo hoog geweest. De orderportefeuille van gww-bouwers steekt hierbij wat mager af. In februari bedroeg de orderportefeuille 5,7 maanden. De wegenbouwers hebben voor 5,1 maanden werk, terwijl de grond- en waterbouwers voor 6,3 maanden werk hebben. Ook de orderportefeuille van installateurs stijgt flink en bedroeg in november 2016 6,8 maanden. De orderportefeuille van architecten stabiliseerde in november 2016 op 4,5 maanden. De orderportefeuille van ingenieurs is flink teruggelopen, van 5,5 naar 4,8 maanden in november 2016 en zij zijn daarmee de vreemde eend in de bijt. De orderportefeuille van bedrijven actief in de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg in maart 2017 naar 3,7 maanden.

Na een dip in de eerste maanden van 2016 stijgen de vergunningen voor nieuwe woningen sinds april 2016 weer. Uiteindelijk stegen de afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen in 2016 met 13,1%. In de eerste twee maanden van 2017 is een stijging van 28,9% j-o-j te zien. De afgegeven vergunningen voor renovatie van woningen stegen in 2016 met 7,6% en in de eerste twee maanden van 2017 met 9,4% j-o-j. Sinds oktober 2016 is er een lichte stijging te zien in het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe utiliteitsgebouwen. Over heel 2016 was er daarom een heel lichte stijging van het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe utiliteitsgebouwen te zien van 0,1%. In de eerste twee maanden van 2017 bedroeg de stijging 23,2% j-o-j. Het aantal afgegeven vergunningen voor renovatie van utiliteitsgebouwen daalde met 0,9% in 2016. De eerste twee maanden van 2017 lieten wel een stijging zien, van 1,5% j-o-j.

Sentiment arbeidsmarkt positief, maar groei aantal banen nog beperkt

Ondernemers in de bouw blijven veel vertrouwen hebben in het aantal vacatures, maar het vertrouwen nam de afgelopen maanden wel af. Ondernemers in de bouw geven ook aan dat zij steeds vaker het tekort aan arbeidskrachten als een belemmering ervaren. Inmiddels stijgt hierdoor ook het aantal vacatures. In het vierde kwartaal van 2016 stonden er 7.300 vacatures open. Een stijging van 30,4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal banen in de bouw begint toe te nemen, maar de stijging is nog beperkt. In november 2016 waren er 299.000 banen in de bouw, een stijging van 1% j-o-j.

Aantal faillissementen in de bouw blijft dalen

In het eerste kwartaal van 2017 zijn er 143 bedrijven in de bouw failliet gegaan, een daling van 7,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Sinds de piek in het eerste kwartaal van 2013 is het aantal faillissementen met 71,5% afgenomen. In het eerste kwartaal van 2017 gingen 49 bedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw failliet. Een stijging van 16,7% j-o-j. Dit is opvallend, omdat het zeer goed gaat met de woningbouw en de utiliteitsbouw ook uit het dal begint te komen. Het kan zijn dat deze bouwbedrijven nog last hebben van projecten die tijdens de crisis zijn aangenomen en nu te weinig geld opleveren. Het aantal faillissementen in de gespecialiseerde bouw (sloopbedrijven, installateurs en afwerkingsbedrijven) was stabiel in het eerste kwartaal van 2017 op 77. In de gww was ook een lichte stijging van faillissementen te zien van 9 naar 10 bedrijven.