Woningmarktmonitor – Gissen naar plannen woningmarkt volgende regering

door: Philip Bokeloh

170412-Woningmarktmonitor-april.pdf (793 KB)
Download

De woningmarkt presteert goed. Het aantal transacties blijft toenemen. Inmiddels ligt het aantal transacties op 222.000 op jaarbasis. Dat is het hoogste aantal ooit. De verkoopstijging krijgt ook een breder draagvlak. Eerder leunden de verkopen vooral op de provincies Noord-Holland en Utrecht, maar andere provincies maken nu een inhaalslag. Ook de woningprijzen zitten in de lift. In februari lagen de prijzen 6,7% hoger dan een jaar terug. Dankzij de aanhoudende waardestijging ligt het prijspeil inmiddels 15% hoger dan tijdens het dieptepunt in 2013.

Vanwege het hoge aantal verkopen daalt het woningaanbod. Kopers hebben dus minder keus. Omdat woningen steeds sneller van de hand gaan, hebben zij ook weinig tijd. Dit wijst op een verschuiving van een kopers- naar een verkopersmarkt. Hier komt bij dat de kans toeneemt dat de hypotheekrente niet langer daalt, maar begint te stijgen. Het krappe aanbod en het vooruitzicht van een op termijn mogelijk hogere rente temperen het woningmarktsentiment. De indicator van Vereniging Eigen Huis is de afgelopen maanden licht gedaald, maar staat nog altijd op een hoog niveau.

De meest recente woningmarktcijfers zijn iets gunstiger dan gedacht. Toch vormt dit voor ons nog geen aanleiding om de ramingen naar boven aan te passen. Het aantal transacties en de prijzen stijgen dit jaar met 5%. Wij kijken met spanning uit naar de plannen van de volgende regering. Tijdens de verkiezingen was de huizenmarkt nauwelijks onderwerp van discussie. Nadere analyse van de partijprogramma’s leert dat de mogelijke coalitiepartners ten aanzien van de koopwoningmarkt de nodige verschillen te overbruggen hebben.

Aanvullende informatie over de woningmarkt vindt u op Hypotheekrente stijgt naar verwachting in 2e helft van 2017