Transportsector op de goede weg

door: Madeline Buijs

2016 was een gemengd jaar voor de transportsector. De omzet van alle bedrijven werkzaam in deze sector daalde met gemiddeld 0,3%. Deze lichte daling geeft geen goed beeld van de sector. In sommige branches binnen de transportsector gaat het namelijk goed en andere branches hebben het nog moeilijk. De vrachtvolumes gaven in 2016 een positiever beeld, die stegen met 2,3%. Vooral de prijzen en daardoor de omzet stonden in 2016 nog onder druk. Voor 2017 en 2018 wordt groei van de transportsector verwacht. De transportsector kan profiteren van de verder aantrekkende Nederlandse economie, vooral de groei van de bouwsector en detailhandel legt de transportsector geen windeieren. Maar ook de Eurozone groeit naar verwachting verder de komende jaren.

TL-sectorprognose-2017-2018-kw1-2017.pdf (336 KB)
Download

Wegvervoer trekker transportsector

Het wegvervoer was een van de trekkers van de transportsector in 2016. De aantrekkende Nederlandse economie, de sterk groeiende bouwsector en de toenemende online verkopen zorgden ervoor dat de omzet van wegvervoerders in 2016 met 2,8% steeg. De hoeveelheid vervoerde goederen steeg met 2,5% in 2016. Dit is te danken aan het binnenlands vervoer, dat steeg met 4%. Dat er veel meer wegtransport plaatsvindt, wordt duidelijk uit het aantal files op de Nederlandse snelwegen. Gezien de ontwikkelingen in de bouwsector, detailhandel en de Nederlandse economie in het algemeen, zijn de vooruitzichten voor het wegvervoer positief. Ook de stijgende tarieven dragen hieraan bij. De stijgende dieselprijs kan de marges wel onder druk zetten. Ook de congestie op de weg kan de wegvervoerders dwars zitten. Opdrachtgevers willen snelle, efficiënte dienstverlening en kunnen daarom voor vervoer via een andere modaliteit gaan kiezen. Lees meer.

Logistieke dienstverleners profiteren komende jaren van toename online verkopen

De omzet van logistieke dienstverleners daalde in 2016 met 1,6%. Daarmee deden de logistieke dienstverleners het wat minder goed dan de transportsector als geheel. Bedrijven actief in de opslag van goederen deden het beter in 2016, hun omzet bleef stabiel. Zij blijven de komende jaren profiteren van de toename van de online verkopen. Lees meer hier en hier.

Vooruitzichten spoorvervoerders gemengd positief

Het volume van goederen dat via het spoor vervoerd werd nam in 2016 met 0,8% toe. Het internationale vervoer nam met 0,8% toe en het binnenlandse vervoer met 1,1%. De vooruitzichten voor de spoorvervoerders zijn gemengd positief. Spoorvervoerders kunnen profiteren van de verder aantrekkende economische groei, de toename van de bouwsector en toename van de chemische industrie. Op langere termijn kunnen spoorvervoerders profiteren van de aansluiting van de Betuweroute in Duitsland door de aanleg van een extra derde spoor. De oplevering stond gepland voor 2022, maar is vertraagd. Tot die tijd is de Betuweroute minder beschikbaar voor goederentreinen, die moeten worden omgeleid. Daardoor kunnen spoorvervoerders op kortere termijn last hebben van capaciteitsbeperkingen. Lees meer.

Ontwikkelingen binnenvaart tweeledig

De ontwikkelingen in de binnenvaart zijn tweeledig. Als we naar de omzet kijken, dan gaat het nog niet goed. De omzet van ondernemers in de binnenvaart daalde in 2016 namelijk met 5,9%. Maar de vervoerde volumes vertellen een ander verhaal, die namen toe met 3,2%. De omzetdaling is deels vertekend doordat 2015 een goed jaar was voor de binnenvaart vanwege laagwater waardoor hogere tarieven gevraagd konden worden vanwege de beperkte capaciteit. In 2016 kon de binnenvaart niet meer hiervan profiteren. In 2016 werden er meer containers en natte bulk vervoerd via de binnenvaart, maar er werd minder droge bulk vervoerd. Wij verwachten in 2017 en 2018 een lichte groei van het binnenvaartvolume. Het vervoer van natte bulk zal naar verwachting de komende jaren stijgen doordat de chemische industrie groei laat zien. De olieprijs kan weer in contango komen, doordat de prijs naar verwachting op korte termijn zal dalen, maar op de lange termijn zal stijgen. Het vervoer van olie kan dus eerst wat afnemen. Het is mogelijk dat olie eerst opgeslagen wordt in afwachting van hogere prijzen. De vooruitzichten voor de gasprijs zijn positiever op korte en lange termijn. Dit is echter een klein onderdeel van het binnenvaartvolume. De droge bulk kan weer wat herstel laten zien doordat er meer zand en grind vervoerd zal worden door toename van nieuwbouw en aanleg van nieuwe infrastructuur. Ook kan naar verwachting het vervoer van steenkolen de komende jaren op peil blijven. Op de lange termijn verwachten we wel een daling. Lees meer.

Matige vooruitzichten short sea shipping ondanks economische groei

Nederland is wat betreft de volumes in short sea shipping (kustvaart) een van belangrijkste landen in de EU door de goede positie van de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ruim 19% van het totale Europese volume had als herkomst of bestemming Nederland. Short sea shipping heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Naar verwachting was er in 2016 wel een volumestijging te zien, maar door overcapaciteit stonden de tarieven en daarmee de omzet nog onder druk. Door de mogelijke gevolgen van de Brexit, zijn de vooruitzichten voor 2017 en 2018 matig, ondanks de verwachte economische groei in de Eurozone. Lees meer.