Stand van Food: inkoopprijzen voedingsmiddelenindustrie stijgen snel

door: Nadia Menkveld

Voor heel 2016 kwam de groei voor de groothandel food uit op 2,2%. Met name de groothandel in groente & fruit steeg behoorlijk in omzet (7,1%). Daar stond tegenover dat de groothandel in zuivel daalde (-6%). Voor het laatste kwartaal van 2016 zijn de enorme verschillen die er in het begin van het jaar waren afgezwakt. De groothandel in groente en fruit steeg met een lager percentage (2,5%) en de daling voor de zuivelhandelaren bleef beperkt (-0,7%).  Voor 2017 zal deze trend worden doorgezet: dus betere omzetten voor zuivelhandelaren en een minder hoge groei voor groente en fruit groothandels. Voor de zuivelhandelaren geldt dat de stijging van de melkprijs gunstig is voor hun omzet. Daar staat echter wel een volumedaling tegenover.

De productie van de voedingsmiddelenindustrie nam in januari met 2% toe om in februari af te vlakken (-0,1%). De omzet daarentegen was flink gestegen in de eerste twee maanden van 2017: in januari met 6% en in februari met 3,3%. Belangrijkste oorzaak van de stijging is de afzetprijs voor de foodfabrikanten. Afzetprijzen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn flink gestegen in de eerste twee maanden van 2017. De stijging zette zich al medio 2016 in, maar de beweging zet zich dus dit jaar door. Voornaamste oorzaak van de stijging is een toename van de inkoopprijzen. Voor veel verschillende deelsectoren geldt dat ze te maken hebben met hogere voedselprijzen. Zo zijn de gemiddelde voedselprijzen wereldwijd gestegen, maar ook in Nederland stegen de prijzen.  De prijs van varkens nam toe door een gekrompen varkensstapel,  de prijs van zuivel steeg door een lagere productie en ook steeg de prijs van groente en fruit.

Stand-van-Food-april-1.pdf (262 KB)
Download