Positieve signalen voor Leisure in begin 2017

door: Sonny Duijn

De cijfers over het eerste maanden van het jaar over de sector Leisure zijn nog niet bekend. Maar de economische signalen bieden goede hoop op groei. Zo staat het consumentenvertrouwen hoog, en groeide de stand van deze indicator in april zelfs naar het hoogste punt sinds begin 2001. Ook nemen de bestedingen door consumenten toe.

Meer informatie is te vinden in de Stand van de Leisure van de maand april: 

Stand-van-Leisure-april-2017.pdf (1 MB)
Download

Consument houdt positief vast

De consument geeft aan de huidige periode als gunstig voor grote aankopen te zien, binnen de meting van het consumentenvertrouwen door het CBS. De consument is dan ook positief over de economische omstandigheden. Dat beeld zien we al langer, en daarvan kon ook de Leisure-sector vorig jaar profiteren. We zien nu echter ook dat binnen de meting van het consumentenvertrouwen dat het pessimisme over de eigen financiële situatie bij de consument wat meer naar de achtergrond is verdwenen. Dat is ook voor de Leisure-sector een positieve ontwikkeling.

Wij verwachten – mede vanwege dat hoge consumentenvertrouwen – dat de consumptie in 2017 en 2018 toeneemt. Het besteedbaar inkomen neemt immers ook toe: met 1,9% in 2017 en met 1,7% in 2018. In februari vertraagde de tempo in de groei van de bestedingen wel, zoals we in februari vorig jaar ook zagen. Voor geheel het jaar gaan we uit van een toename van de bestedingen met 2,1%.

Huizenmarkt groeit, werkloosheid daalt

Ook andere economische factoren zijn positief. De de groei van de huizenmarkt zet in het eerste kwartaal in volle vaart voort. In maart was zelfs sprake van een versnelling. Ook daalde de werkloosheid die maand naar 5,1%. Dit kan gunstig zijn voor vakantieparken en campings, als degenen die vanuit een werkloze positie een baan krijgen extra inkomen al snel voor een vakantie benutten.

Het aantal faillissementen binnen de Leisure-sector ligt in het eerste kwartaal onder het gemiddelde van de laatste negen jaar, maar is wel gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2016. In de Leisure-sector gingen in het eerste kwartaal van dit jaar 116 bedrijven failliet. Vooral bij eet- en drinkgelegenheden waren meer faillissementen dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de sterke concurrentie. Op elke 10.000 bedrijven in dit segment gingen er 17 failliet in het eerste kwartaal. Bij ‘cultuur, sport en recreatie’ was juist een grote daling te zien.