FX Weekly – Onzekerheid doet de yen goed

door: Georgette Boele

  • De euro onder druk door focus op Franse presidentsverkiezingen
  • De yen doet het goed door toegenomen onzekerheid
  • Euro kan op korte termijn verder onder druk komen versus de yen…
  • …maar we verwachten een veerkrachtige euro tegenover de dollar
  • Onze nieuwe macro-economische en rentevoorspellingen hebben niet geleid tot een aanpassing van onze valutaramingen
170407-FX-Weekly.pdf (60 KB)
Download

Op korte termijn mogelijk zwakkere euro, vooral ten opzichte van de yen…

Ontwikkelingen op de valuta-optiemarkt geven aan dat de euro in de komende weken onder druk zou kunnen komen, voornamelijk ten opzichte van de Japanse yen. Ten eerste is het beleggerssentiment wat verslechterd na de publicatie van de notulen van de Fed. Dit komt doordat de Fed signalen afgeeft dat er later dit jaar een start zal worden gemaakt met het verlagen van haar balansomvang. Ook is het beleggerssentiment verslechterd nadat bekend werd dat de VS een raketaanval uitgevoerd had op de luchtmachtbasis van de Syrische president Assad. Daar komt bij dat beleggers bezorgder zijn over een mogelijke negatieve uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen. Hierdoor is de vraag toegenomen naar instrumenten om eventuele toekomstige zwakte van de euro op te vangen. De Japanse yen gaat het waarschijnlijk goed doen omdat het een mondiale safe haven valuta is. De Amerikaanse dollar lijkt daarentegen weinig ruimte te krijgen voor een stijging.

…maar een veerkrachtige euro ten opzichte van de dollar

Eerder deze week hebben wij onze macro-economische voorspellingen voor de VS en onze prognoses van rendementen op staatsobligaties aangepast. Wij hebben echter besloten om onze ramingen voor de Amerikaanse dollar en EUR/USD ongewijzigd te laten. Onze eindejaarsvoorspellingen voor EUR/USD blijven 1,10 (eind 2017) en 1,20 (eind 2018). Hier zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Ten eerste verwachten wij dat de reële rente in de VS slechts gematigd zal toenemen in 2017. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse dollar sterk zal stijgen.

Ten tweede zijn beleggers al gepositioneerd voor een mogelijke stijging van de dollar. Mocht deze stijging niet op korte termijn plaatsvinden, dan zullen deze beleggers hun net-long dollar posities waarschijnlijk gedeeltelijk van de hand doen. Als gevolg hiervan zal de dollar verzwakken.

Ten derde lijkt het erop dat beleggers hun verwachtingen over het begrotingsbeleid van President Trump naar beneden toe hebben bijgesteld. We denken dat beleggers echter nog steeds hoop hebben dat er een aanzienlijke budgettaire impuls zal komen. Wij zijn van mening dat dit langer zal duren dan men nu verwacht en dat de omvang van de impuls kleiner zal zijn. Dit zal een negatief effect hebben op de dollar.

Tot slot verwachten we dat de euro relatief veerkrachtig zal blijven ten opzichte van de dollar. Dit komt doordat beleggers erop anticiperen dat het monetaire beleid van de ECB minder verruimend zal worden. Voor wat betreft de Amerikaanse centrale bank verwachten we nog twee renteverhogingen in stapjes van 25bp dit jaar en drie renteverhogingen volgend jaar. Voor 2017 zitten we dicht bij de consensus-raming terwijl we voor 2018 een rentestap meer verwachten dan op dit moment op de financiële markten wordt ingeboekt. We denken dat de financiële markten waarschijnlijk al voor het einde van 2017 richting onze visie voor 2018 zullen bewegen. Vandaar dat we denken dat de dollar nog een duwtje in de rug zal krijgen in 2017, maar niet in 2018.

We verwachten dat de Amerikaanse dollar volgend jaar zal verzwakken omdat de inflatie naar onze mening hoger zal uitkomen dan de economische groei en omdat we een daling voorzien van de Amerikaanse reële rente.