Arbeidsmarkt vraagt creativiteit, initiatief en empathie

door: Han Mesters

De werkgelegenheid bij de banken neemt al jaren af. Boventallige bankmedewerkers moeten omscholen. Niet eenvoudig, want ook de arbeidsmarkt verandert.

De afname, die wordt veroorzaakt door automatisering, digitalisering, kostenreductie en een verzadiging van de verzekerings- en hypotheekmarkt, is nu duidelijk voelbaar bij banken.

Niet alleen de financiële sector krimpt maar vrijwel elk groot aan de beurs genoteerd bedrijf heeft een uitdaging als het gaat om omzetgroei. De krimp begon bij de mediabedrijven, toen bij telecom, en daarna in de retail- en financiële sector. Het MKB is nu de banenmotor. Dat is voor een sollicitant een heel andere wereld dan die grote bedrijven. Het MKB heeft niet zozeer alleen echte kenniswerkers nodig, maar mensen die kennis creatief kunnen toepassen.

Bron: Zerohedge

Van analytisch naar creatief

In een situatie van haperende omzetgroei is het van belang te investeren in ‘exploration’ (zie afbeelding hieronder). Dat betekent dat de grote (beursgenoteerde) bedrijven meer moeten investeren in het aantrekken van creatieve mensen. Vooralsnog is de ‘exploitatie’ wereld dominant met een focus op KPI’s en procesoptimalisatie. Daarvoor heb je niet zozeer creatieve, maar analytische mensen nodig. Dat is een heel ander soort mens. Het soort dat voor een strak geleide organisatie moet zorgen. Gelukkig rekruteren de grote bedrijven, waaronder de banken, geleidelijk wat meer creatieve mensen om zo de innovatie in hun sector bij te houden. Maar die ontwikkeling gaat langzaam. Blijkbaar moet de pijn van het achterblijven bij de innovatie nog toenemen.

Bron: BCG

De tweede verandering op de arbeidsmarkt plaatsvindt, is de vraag naar empathische mensen. Ook de banken zullen er geleidelijk achter komen dat ze minder analytische mensen en meer empathische nodig hebben. Verwar empathie niet met sociale vaardigheden. Dat zijn omgangsvormen. Bij empathisch vermogen gaat het inlevingsvermogen, iets wat je bijvoorbeeld in toenemende mate nodig zult hebben in zelfsturende teams.

Initiatief en zelfsturend

Daarmee komen we bij de derde verandering op de arbeidsmarkt: de verschuiving van de institutionele economie van grote bedrijven naar een netwerkeconomie die veel gebruikt maakt van tijdelijke krachten. Dat betekent dat niet alleen zzp’ers initiatief nemende en zelfsturende mensen moeten zijn, maar alle medewerkers. Initiatief nemen en zelfsturend zijn is zeker voor zzp’ers niet alleen belangrijk om werk te vinden, ook het werk waarvoor ze worden ingehuurd vereist die karaktereigenschappen. Initiatief nemen is zo belangrijk dat het een veel betere voorspeller van succes in een baan is dan de hoogte van het IQ.

Conclusie

Met creativiteit (in plaats van alleen maar kennis), empathie en initiatief maakt de sollicitant meer kans op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor jong en oud. De grote strak geleide organisaties zoals banken vervreemden zich nu van sollicitanten met deze eigenschappen. Niet alleen de creatieven, ook zij die twee studies hebben gedaan en bijvoorbeeld ook nog een tijd in de VS hebben gestudeerd, gaan liever naar Cool Blue. Of naar onze dochter MoneYou. Daar mogen ze naar hartenlust stoeien met hun vaardigheden.