Visie op rente en euro – De dollar doet het niet …

door: Nico Klene

Visie op euro-dollarkoers gewijzigd

  • De dollarstijging lijkt voorbij. We denken nu dat de dollar enige tijd rond het huidige niveau blijft schommelen en daarna zwakker wordt. We hebben onze prognose voor de euro-dollarkoers herzien

De rentevisie is ongewijzigd

  • De ECB past haar beleid voorlopig nog niet aan
  • De driemaands-Euriborrente blijft ook in 2018 nog negatief
  • De lange rente zal in de loop van 2017 stijgen
2017-03-visie.pdf (148 KB)
Download

Opleving economie …

Opmerkelijke ontwikkelingen in de voorbije maanden waren de sterke stijging van de inflatie in de eurozone en de positieve signalen voor de economische groei. De vraag is nu: is dit reden voor de ECB om haar beleid (al) aan te passen?

Zo gingen de inkoopmanagersindices (PMI) van de eurozone flink omhoog in februari. De gunstige ontwikkeling, die begon in de industrie, lijkt zich uit te breiden naar de dienstensector. Het economisch herstel lijkt dus breder te worden gedragen.

… nog geen reden voor ECB om in actie te komen

Desondanks denken we dat de ECB voorzichtig blijft en niet zal overwegen om al op korte termijn te beginnen met het terugschroeven van haar obligatieaankopen. Laat staan dat ze zich zou gaan bezighouden met rentestappen. Het is nog maar de vraag of het huidige groeitempo zal aanhouden. Weliswaar signaleren we positieve ontwikkelingen, maar de consumptie komt mogelijk onder druk te staan omdat de reële loonstijging afneemt door de hogere inflatie. In februari is het consumentenvertrouwen afgenomen. Bovendien zijn er politieke risico’s in enkele landen die kunnen resulteren in krappere financiële omstandigheden. Ook dat is een risico voor de economische vooruitzichten.

Ten slotte is de kerninflatie nog altijd heel laag. De ECB zal eerst een stijging willen zien voordat zij zal overgaan tot het terugdraaien van de kwantitatieve verruiming. Maar zo’n stijging verwachten we binnenkort nog niet, met name vanwege de zwakke loonontwikkeling.

Alhoewel sterke cijfers de kans op een eerdere beëindiging van de monetaire verruiming doen toenemen, gaan wij er nog steeds van uit dat dit niet vóór 2018 gaat gebeuren.

De één- en driemaands-Euriborrentes zullen dan ook nog geruime tijd negatief blijven (ook nog in 2018).

Lange rente gaat omhoog

De tienjaarsrente is in februari weer wat gedaald – na de stijging in januari. In de loop van het jaar zal de rente echter opnieuw gaan oplopen. Weliswaar wordt de rente nog gedrukt door het opkoopprogramma van de ECB en de lage kerninflatie, maar de rentestijging in de VS leidt tot opwaartse druk op de lange rente in de eurozone. Bovendien gaan de markten er tegen het einde van het jaar rekening mee houden dat de obligatieaankopen in 2018 worden teruggeschroefd.

Dollar niet meer sterker – prognose aangepast

De dollar is vorige maand opnieuw amper sterker geworden ten opzichte van onder meer de euro. Dat is opmerkelijk. De dollar heeft niet echt gereageerd op goede macro-economische cijfers in de VS en opmerkingen van vertegenwoordigers van de centrale bank (Fed) over te verwachten renteverhogingen. We concluderen dan ook dat het meeste positieve nieuws inmiddels in de koers is verwerkt. Bovendien lijkt de politieke onzekerheid in Europa in verband met naderende verkiezingen in enkele landen (nog?) niet echt vat te krijgen op de euro.

We gaan er daarom niet meer van uit dat de dollar sterker wordt ten opzichte van de euro. In de komende kwartalen blijft de munt waarschijnlijk rond USD 1,05 bewegen. Wanneer de markt tegen het eind van het jaar gaat incalculeren dat de ECB haar obligatie¬aankopen in 2018 zal verminderen, kan de koers oplopen naar USD 1,10 per euro bij het eind van het jaar. In 2018 zal die beweging waarschijnlijk doorzetten (naar 1,20), vooral doordat de ECB haar beleid minder ruim laat worden.