Lagere graanprijzen door beter dan verwachte oogst

door: Nadia Menkveld

  • Verwachtingen ten aanzien van oogst mais en soja door USDA naar boven bijgesteld
  • Soja-prijs naar twee-maands dieptepunt
  • Vraag naar tarwe neemt toe, maar voorraden ook

 

De helft van de Braziliaanse soja is inmiddels geoogst en de verwachting is dat het een recordoogst gaat worden.  De U.S. Department of Agriculture (USDA) heeft in maart haar schattingen ten aanzien van de soja-oogst in 2016/2017 naar boven bijgesteld: van een geschatte 104 mln ton in februari, naar 108 mln ton in maart.  De prijs van soja reageerde direct op dit bericht en daalde naar het laagste punt in twee maanden. De zeer  gunstige weersomstandigheden in Brazilië zijn de voornaamste oorzaak van de beter dan verwachte oogst.  De goede oogst in Brazilië is tegelijkertijd een nadeel voor de export van de Verenigde Staten, die wordt verwacht hierdoor 680.000 ton  lager uit te komen. Aan de vraagkant zijn de berichten gemengd: China, de grootste importeur van soja zal naar verwachting 5% meer soja importeren  in dit seizoen, maar de import van de EU valt nog tegen.

Ook voor de maisoogst zijn de verwachtingen naar boven bijgesteld door de USDA.  De USDA verwacht hogere oogsten in Brazilië en Argentinië. Deze hogere cijfers drukken de prijs van mais verder naar beneden. De prijs van mais staat al langer onder druk en dat begint problemen op te leveren, onder meer voor Chinese boeren. De Chinese overheid doet er alles aan om de vraag naar mais kracht bij te zetten en het gigantische overaanbod van mais weg te werken. Zo experimenteert de overheid met alternatieve toepassingen van mais, zoals bio-afbreekbare plastic , ethanol of het gebruik van mais voor xylitol; een alternatief voor suiker. Maar de belangrijke afzetmarkten, zoals het gebruik van mais als veevoer lijken tegen te vallen. Onder meer een uitbraak van de vogelgriep en een lagere groei van de vleesindustrie zorgt voor minder vraag naar mais.  Hierdoor sorteren de inspanningen van de Chinese overheid nog niet veel effect. Voor de wat langere termijn probeert de overheid de productie van mais terug te dringen door het aantal hectare waarop mais verbouwd wordt te verminderen en te vervangen door soja. Voor het komende jaar verwachten we dat de druk op maisprijzen  aanhoudt.

Net als de maisprijs en de prijs van soja is ook de prijs van tarwe al een poos aan het dalen. En als gevolg van de bijgestelde USDA verwachtingen daalde ook de prijs van tarwe verder:   maand op maand is de tarweprijs met 5% gedaald.  De voorraden zijn ruim en de wereldwijde productie van tarwe nam, door een hogere oogst in Argentinië en Australië, toe.  Maar hoewel de voorraden ruim blijven, neemt ook de vraag toe. Vooral uit India, maar ook uit landen in het Midden Oosten, zoals  Egypte, Saoedi Arabië en Tunesië komt er meer vraag naar tarwe. Daarnaast zal China naar verwachting ook meer tarwe importeren de komende periode. De belangrijkste reden hiervoor is de tegenvallende productie en kwaliteit in eigen land. Er is dan ook vooral veel vraag naar hogere kwaliteit tarwe.  Voor de komende drie maanden is de verwachting dat de prijs van tarwe zich zijwaarts beweegt.