#Stembuzz – thema’s bij de Tweede Kamerverkiezingen

door: Han de Jong , Nico Klene , Hans van Cleef , Madeline Buijs , Theo de Kort , Philip Bokeloh

10 maart 2017 – Hervorming woningmarkt nog niet af 

Als gevolg van de economische crisis en de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek stonden de transacties van koopwoningen op een dieptepunt en daalden de prijzen. De tekortkomingen waren zo ernstig dat het kabinet een speciale ministerspost voor wonen creëerde. De nieuwe minister heeft een recordaantal hervormingen doorgevoerd, zowel in het huur- als in het koopsegment. Maar sommige gebreken zijn hardnekkig. Aanvullend beleid is dus geboden.

9 maart 2017 – Mobiliteit vraagt om een Deltaplan

De toename van de bedrijvigheid zorgde dat de afgelopen drie jaar de congestie op onze wegen weer toenam, na jaren van daling.De komende kabinetsperiode dienen de contouren van personen- en goederenvervoer in de 21-ste eeuw vorm te krijgen.

3 maart 2017 – Herziening pensioenstelsel: ‘O Nederland, let op uw saeck’

De herziening van het pensioenstelsel zal waarschijnlijk in de aanstaande regeerperiode haar beslag krijgen. De perceptie die velen van ons pensioenstelsel hebben is veel te negatief. Die negativiteit voedt de wens tot verandering. ABN AMRO’s hoofdeconoom Han de Jong neemt stelling:

28 februari 2017 – Groene olifant in de Tweede Kamer

Energietransitie speelt nauwelijks een rol tijdens deze verkiezingscampagne omdat het onderwerp niet leeft bij de gemiddelde kiezer. Toch is het een belangrijk thema voor het komende kabinet. Lees onze visie.

24 februari 2017 –  Partijprogramma’s en prijskaartjes

In de aanloop naar de verkiezingen heeft het Centraal Planbureau (CPB) de programma’s van de (meeste) politieke partijen doorgerekend. Welke gevolgen hebben de verschillende partijprogramma’s voor de economie? En wat betekenen die maatregelen voor de overheidsfinanciën? Zijn de plannen financieel behoorlijk onderbouwd?

21 februari 2017 – Welvaart is geen appeltaart

Deze inleidende notitie gaat over wat wij ervaren als het meest beladen onderwerp tijdens de verkiezingscampagne: Nederland is groot als je er rondloopt, maar ook slechts een stipje op de wereldkaart.