#Stembuzz – Hervorming woningmarkt nog niet af

door: Philip Bokeloh

Het kabinet Rutte II zag zich bij zijn aantreden geconfronteerd met forse problemen op de woningmarkt. Als gevolg van de economische crisis en de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek stonden de transacties van koopwoningen op een dieptepunt en daalden de prijzen. Daarnaast was de toegang tot het huursegment beperkt door de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en het bescheiden aantal woningen in de vrije huursector. Tot slot steeg het aantal leegstaande winkels en kantoren tot een schrikbarende hoogte.

De tekortkomingen waren zo ernstig dat het kabinet een speciale ministerspost voor wonen creëerde. De nieuwe minister heeft een recordaantal hervormingen doorgevoerd, zowel in het huur- als in het koopsegment.

De hervormingen hebben tot forse verschuivingen geleid. Maar sommige gebreken zijn hardnekkig. Zo blijft de nieuwbouw achter bij de groeiende woningvraag. Is het middenhuursegment nog te klein. Groeien de regionale verschillen. Schiet de kwaliteit van de woningvoorraad nog tekort. En waarschuwen internationale instellingen voor de omvang van het hypotheekvolume.

Aanvullend beleid is dus geboden. Het volgend kabinet heeft diverse mogelijkheden tot zijn beschikking en kan uit een reeks van opties kiezen. Wij denken dat de volgende vijf maatregelen veel effect kunnen sorteren:

  • Versoepel de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ voor extra nieuwbouw
  • Geef regionale overheden vrijheid om woningmarktbeleid vorm te geven
  • Vergroot het middensegment door corporatiebezit opnieuw te beoordelen
  • Biedt ruimte voor experiment ter verbetering van de woningkwaliteit
  • Zet pensioengeld in om het hypotheekvolume terug te dringen
170309-Stembuzz-Hervorming-woningmarkt-nog-niet-af.pdf (102 KB)
Download

Of lees een uitgebreidere samenvatting:  Verdere hervormingen en maatregelen voor woningmarkt noodzakelijk