Stand van Transport: Divers beeld

door: Madeline Buijs

In 2016 daalde de omzet van transportbedrijven licht, met 0,3% in vergelijking met een jaar eerder. Er was een divers beeld te zien tussen de verschillende branches. Zo lieten de bedrijven actief in het wegvervoer en het vervoer over het spoor een positieve ontwikkeling zien, mede als gevolg van de aantrekkende bouwsector. De zee- en kustvaart en binnenvaart hadden een minder goed jaar. In de binnenvaart kwam dit deels doordat 2015 een erg goed jaar was. 

Stand-van-Transport-Maart-2017.pdf (672 KB)
Download

Schiphol had een goed jaar, de vrachtvolumes stegen in 2016 met 2,5%. Vooral vervoer binnen Europa steeg sterk, terwijl het vervoer naar het Verre-Oosten daalde. Er kwam vooral meer vracht binnen. De omzet van de vervoerders door de lucht daalde nog wel in 2016, wat het gevolg is van prijsdruk in de sector.

De binnenvaartvolumes stegen in 2016. De binnenvaart vervoerde meer natte bulk en containers. Het vervoer van droge bulk stond nog wel onder druk. De haven van Rotterdam is belangrijk voor de binnenvaart, maar de binnenvaartondernemers vervoeren steeds vaker lading van andere havens. De doorvoer van goederen steeg namelijk het hardst in 2016. De binnenvaart is dus niet alleen afhankelijk van de binnenlandse markt.

Het sentiment onder transportondernemers is wat negatiever. De transportondernemers zijn positief over hun personeelssterkte, maar hun ondernemersvertrouwen zakte eind 2016 wat weg.

Door de economische groei en de betere economische uitgangssituatie is het aantal faillissementen in 2016 gedaald met 2%. In 2016 zijn er 239 transportbedrijven failliet gegaan. Vooral het aantal faillissementen in het wegvervoer daalde flink, met 27%. Het wegvervoer profiteert al een tijd van de hogere bouwvolumes.