Stand van de zakelijke dienstverlening – Maart 2017

door: Kasper Buiting

Vooruitzichten blijven positief

De zakelijke dienstverlening is al enkele jaren de sector met de sterkste omzetgroei in de Nederlandse economie. Naar onze verwachting zal deze groei zich ook de komende periode blijven voortzetten, zij het op een iets lager, maar nog steeds substantieel niveau.

De Nederlandse economie beleeft een sterke periode. Het economisch bureau van ABN AMRO heeft haar groeiverwachting naar boven bijgesteld en verwacht een BBP-groei van 2,4% in 2017. Ook de voorlopende economische indicatoren blijven gunstig: Zo is het producentenvertrouwen goed, staat het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau in 9½ jaar, stijgen de woningverkopen en neemt ook het aantal vacatures toe.

De sector zakelijke dienstverlening correleert sterk met de Nederlandse economie als geheel en laat dan ook stevige groeicijfers zien. Wel zien we, na het zeer sterke jaar 2015, een lichte afname van de omzetgroei en deze afname zet zich ook in 2017 voort.

Het sentiment in de branche is gedurende 2016 afgenomen, maar laat in de laatste peiling juist een sterk herstel zien.

De verschillen tussen de deelbranches in de zakelijke dienstverlening blijven groot. De uitzendbranche, accountancy en organisatie-adviesbureaus laten een sterke groei zien, terwijl de beveiligingsbranche ternauwernood omzetkrimp weet te vermijden.

 

de-stand-van-zdv-maart-2017-2.pdf (707 KB)
Download