Deel I: Smart City: motor van voorspoed, maar ook leefbaar?

door: David Kemps , Petran van Heel , Bart Banning

Steden zijn broedplaatsen voor economische groei, onderwijs, startups en het kunstleven. Met de wereldbevolking groeien ook de steden, en dat in een snelheid die steeds meer toeneemt. Willen we de stad van de toekomst aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar houden, dan zullen we al onze creativiteit, kennis, coöperatieve gaven en technologische innovatie nodig hebben.

De Smart City – gestuurd door slimme mensen, geholpen door slimme technologie – biedt gezonde ruimte aan voorspoed. Een visie die, in andere bewoordingen, ook te lezen is in de Agenda Stad. Deze agenda is in 2015 onderschreven door rijksoverheid, steden en maatschappelijke partners en zet een stevige ambitie centraal: “Wereldwijd staan steden voor een aantal flinke nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden, de winnaars van morgen, slagen erin de economische voordelen van de stad op een intelligente wijze te koppelen aan deze grote maatschappelijke uitdagingen.”

Samen bouwen aan een Smart City

Wat vraagt de stad van de toekomst eigenlijk van ons? Hoe kunnen we samen aan zo’n soort stad bouwen? Op die vraag zoomen we dieper in, vanuit de sectoren Transport & Logistiek, Bouw en Industrie. En we hebben een aantal antwoorden proberen te vertalen naar de uitdagingen voor uw bedrijf. Dat doen we in een drieluik bestaande uit:

  1. Een inleiding met een theoretisch kader rond de drijfveren voor verstedelijking en de uitdagingen voor de steden van de toekomst
  2. Drie interviews met voorlopers op het gebied van Smart Cities, afkomstig uit de sectoren Transport & Logistiek, Bouw en Industrie, namelijk Reinoud Lyppens van LEDsEnable, Carolien Gehrels van Arcadis en Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam.
  3. Een afsluiting met een beschouwing op de rol die de drie bovengenoemde sectoren kunnen spelen bij het ontwikkelen van een Smart City. Deze beschouwing is gebaseerd op een vijftal interviews met Nico Anten en René Postulart (Connekt), Berry Vetjens (TNO), Hamit Karakus (Platform 31) en Kees Jansen (stadsfilosoof).

In deze inleiding gaan we in op de geschiedenis van urbanisatie, de enorme acceleratie van verstedelijking in de hele wereld, en we proberen de vinger erop te leggen waarom steden het economisch zo goed doen. Waarom is een Smart City nodig om het nóg beter te kunnen doen. Want een stad moet niet alleen een economische hotspot zijn, maar ook een stad waar leefbaarheid en duurzaamheid topprioriteit zijn.

Smart City

Publicatieschema:

Deel IIa: interview met Reinoud Lyppens van LEDsEnable op woensdag 15 maart 2017

Deel IIb: interview met Carolien Gehrels van Arcadis op donderdag 16 maart 2017

Deel IIc: interview met Walther Ploos van Amstel op vrijdag 17 maart 2017

Deel III: afsluitende beschouwing op woensdag 22 maart 2017

Lees verder

ABN AMRO Smart City I: Motor van voorspoed, maar ook leefbaar? (2 MB)
Download