Smart City III: kansen en uitdagingen voor de Bouw, Logistiek en Industrie

door: David Kemps , Bart Banning , Petran van Heel

Steden zijn broedplaatsen voor economische groei, onderwijs, start-ups en het kunstleven. Met de wereldbevolking groeien ook de steden, en dat in een snelheid die steeds meer toeneemt. Willen we de stad van de toekomst aantrekkelijk, bereikbaar en leefbaar houden, dan zullen we al onze creativiteit, kennis, coöperatieve gaven en technologische innovatie nodig hebben. De Smart City – gestuurd door slimme mensen, geholpen door slimme technologie – biedt gezonde ruimte aan voorspoed. Een visie die, in andere bewoordingen, ook te lezen is in de Agenda Stad. Deze agenda is in 2015 onderschreven door rijksoverheid, steden en maatschappelijke partners en zet een stevige ambitie centraal: “Wereldwijd staan steden voor een aantal flinke nieuwe uitdagingen, zoals energietransitie, klimaatverandering en gezond stedelijk leven. Slimme steden, de winnaars van morgen, slagen erin de economische voordelen van de stad op een intelligente wijze te koppelen aan deze grote maatschappelijke uitdagingen.”

Samen bouwen aan een Smart City

Wat vraagt de stad van de toekomst eigenlijk van ons? Hoe kunnen we samen aan een Smart City bouwen? Op die vraag zoomen we dieper in, vanuit de sectoren Transport & Logistiek, Bouw en Industrie. En we hebben een aantal antwoorden proberen te vertalen naar de uitdagingen voor uw bedrijf. Dat doen we in een drieluik bestaande uit:

  1. Een inleiding met een theoretisch kader rond de drijfveren voor verstedelijking en de uitdagingen voor de steden van de toekomst
  2. Drie interviews met voorlopers op het gebied van Smart Cities, afkomstig uit de sectoren Transport & Logistiek, Bouw en Industrie, namelijk Reinoud Lyppens van LEDsEnable, Carolien Gehrels van Arcadis en Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam.
  3. De afsluitende beschouwing over Smart City.

In dit deel, het laatste van het drieluik, staat de rol centraal die de sectoren Bouw, Industrie en Transport & Logistiekspelen bij het creëren van een optimale Smart City. Hoe kunnen ze dat doen? Daarover zijn we in gesprek gegaan met vijf gepassioneerde deskundigen (Nico Anten en René Postulart (Connekt), Berry Vetjens (TNO), Hamit Karakus (Platform 31) en Kees Jansen (stadsfilosoof)). Uiteraard hadden we het over de vraag: wat is voor hen de essentie van een Smart City?

Lees verder

ABN-AMRO-Smart-City-kansen-en-uitdagingen-voor-de-Bouw-Logistiek-en-Industrie-maart-2017.pdf (2 MB)
Download