Retail groeit verder, horeca versterkt winkelstraat

door: Sonny Duijn

De verkoopvolumes in de Retail-sector groeien ook in 2017 en 2018. Bijvoorbeeld voor de kledingwinkels, supermarkten en voor online retail verwachten we groei. Niettemin bevinden winkeliers zich in een lastig klimaat met lage winstmarges. Het veranderde consumentengedrag, de toegenomen transparantie en de vergrijzing maken de concurrentie scherper; ook tussen winkelgebieden. De leegstand daalde vorig jaar wél, onder meer door de verdere opkomst van horeca. Dit maakt menig winkelgebied sterker. Alleen al in de primaire (‘centrale’) winkelstraten binnen gemeenten zijn nu bijna een paar duizend horeca-gelegenheden meer dan begin 2010. Wij verwachten een verdere toename van horeca in de winkelstraten in 2017.

De gehele publicatie is hier te vinden:

PrognosesRetail2017-2018-2.pdf (219 KB)
Download

Economische groei

Het economisch klimaat is voor de Retail-sector van groot belang. Het in 2014 ingezette economisch herstel resulteerde de laatste jaren dan ook in hogere verkopen voor winkeliers.

Voor 2017 en 2018 hebben we positieve verwachtingen: de consument heeft meer te besteden en de werkloosheid daalt. Ook staat het consumentenvertrouwen momenteel rond het hoogste punt sinds de zomer van 2007. Dit leidt ook tot hogere uitgaven en winkeliers profiteren hiervan. Het aantal faillissementen in de sector daalde vorig jaar dan ook.

Wij gaan voor 2017 uit van een groei van 1,5% in verkoopvolume voor Retail, en voor 2018 van 1,3%. Dit biedt lucht: extra inkomsten dragen voor veel retailers direct bij aan de absolute winstgevendheid en de kasstromen.

Het groeitempo binnen Retail is echter kalm, vanwege bestaande uitdagingen. Zo kwamen vorig jaar 23% minder passanten in de winkelstraat dan in 2006 (Locatus, ABN AMRO).  De concurrentie is fors, zodat de winstmarges vorig jaar iets daalden. Ook vergrijst ons land: in 2040 zijn er 1,5 keer zoveel 65-plusser als nu. Zij bezoeken relatief weinig non-foodwinkels (CBS, Q&A).

Verdere groei horeca in winkelstraat

Retailers, vastgoedeigenaren en overheden staan dus voor de uitdaging om een winkelgebied attractief te houden of te maken voor de consument. Horeca kan een belangrijke rol spelen in deze attractiviteit.

Horecagelegenheden vestigen zich soms in leegstaande winkelpanden. Mede daarom daalde de leegstand van verkooppunten van winkels vorig jaar van 7,5% naar 7,25% in ons land (Locatus).

De toename van horeca in de winkelstraat is al langer gaande. Sinds begin 2010 zijn alleen al in de primaire (‘centrale’) winkelstraten van gemeenten bijna een paar duizend horecagelegenheden bijgekomen.

Zo was er een toename van 836 lunchrooms en bijna 900 restaurants in de winkelstraten. Ook zijn er meer ijssalons, pannenkoekenhuizen en fastfood-gelegenheden in de winkelstraat te vinden.

Mengvormen blijven in opkomst

In onze ogen is dat een positieve ontwikkeling voor winkelgebieden. Niet in de laatste plaats omdat wij denken dat de horeca in 2017 en 2018 sneller groeit dan de retail-sector.

Horeca maakt een winkelgebied levendiger, en een groot aandeel van horeca sluit ook aan op de wens van de consument. Immers ligt de mate waarin consumenten ‘buiten’ willen lunchen, dineren en ontbijten rond of zelfs boven précrisisniveaus (FSIN). Wij verwachten dan ook dat het aantal horecagelegenheden in de winkelstraat ook in 2017 stijgt.

Het aansturen op het invullen van leegstaande panden met horeca kan dan ook verstandig zijn. Mengvormen tussen Retail en horeca blijven daarbij in opkomst. In sommige winkelgebieden is al een overvloed aan horeca of biedt dit (vanwege de locatie) geen uitkomst, maar op veel plekken is hier een wereld te winnen.

Prognoses per branche

Een attractief winkelgebied straalt positief af op retailers op individueel niveau. Echter is voor retailers natuurlijk niet alleen de attractiviteit van een winkelgebied belangrijk. Zo is het ook belangrijk om in te spelen op ontwikkelingen op branche-niveau.

De vooruitzichten voor de Retail-sector variëren per branche. In de bijgevoegde publicatie zijn de prognoses per branche te vinden.