Politiek: tandje erbij voor woningmarkt en woningbouw

door: Madeline Buijs

De verkiezingen zijn in aantocht. Een goed moment om de verkiezingsprogramma’s door te spitten op zoek naar voorstellen over de woningmarkt en woningbouw. In veel verkiezingsprogramma’s komt de scheve woningvoorraad naar voren, het gebrek aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector en de heikele positie van middeninkomens op de woningmarkt. Het is goed dat de politieke partijen zich bewust zijn van deze problematiek. Maar er zijn ook genoeg belangrijke onderwerpen waar politieke partijen weinig woorden aan vuil maken.

Eén belangrijk punt waar de politieke partijen bijna geen aandacht voor hebben, is de hypotheekrenteaftrek. D66 en GroenLinks hebben de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen en de SP en PvdA willen de hypotheekrenteaftrek aftoppen. Woningmarktdeskundigen oordeelden onlangs vernietigend over het gebrek aan plannen van politieke partijen in een artikel in het FD. Dit is namelijk hét moment om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen, omdat nieuwe kopers er door de lage rente nauwelijks iets van merken.

Een ander punt waar politieke partijen wel wat over in hun programma’s opnemen, is het verduurzamen van de woningvoorraad. Maar ook daaraan mag men wat mij betreft meer aandacht besteden. Met de nieuwbouw zit het wel goed. Maar met jaarlijks gemiddeld 49.000 nieuwe woningen in de periode 2012-2016 is de impact daarvan vooralsnog beperkt. Daarom moet het tempo van het verduurzamen van de 7,6 miljoen bestaande woningen omhoog. De woningcorporaties lopen voorop met onder meer De Stroomversnelling en verschillende convenanten die met de Rijksoverheid zijn gesloten, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Op dit moment worden per jaar zo’n 60.000 sociale huurwoningen verduurzaamd waardoor het energielabel verbetert, blijkt uit de Nationale Energieverkenning 2016. Dit is slechts 3% van de totale voorraad. En dan is het verduurzamen van sociale huurwoningen nog relatief eenvoudig, omdat er maar een beperkt aantal eigenaren bij betrokken zijn. Dit geeft te denken over hoe moeilijk het zal worden om alle koopwoningen te verduurzamen. Daarom vind ik dat dit thema nog wel wat hoger op de politieke agenda mag staan.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 22 februari  2017