Macro Weekly – Yellen is aan zet

door: Han de Jong

  • Meevallende Amerikaanse banencijfers
  • Duitse orders onthutsend zwak
  • Aziatische handelscijfers: spectaculair, maar mogelijk vertekend
  • Janet Yellen is aan zet
170313-Macro-Weekly.pdf (157 KB)
Download

Het was vorige week relatief rustig aan het cijferfront. Het belangrijkst waren wellicht de Amerikaanse banencijfers. Deze kwamen dicht genoeg in de buurt van de verwachtingen om niemand zorgen te baren. Het aantal banen groeide in februari met 235.000, wat iets meer is dan verwacht. Belangrijker is misschien dat het gemiddelde uurloon met 0,2% m-o-m is gestegen terwijl een toename van 0,3% was verwacht, na een licht naar boven bijgestelde stijging van 0,2% in januari. Hierdoor kwam de toename op jaarbasis uit op 2,8%, conform de verwachting. De licht stijgende trend van de winstgroei houdt aan maar leidt volgens ons niet tot vrees voor een sterke toename van de inflatie.

Duitse orders zwak, productie iets beter

Ook in Europa werden deze week relatief weinig cijfers bekendgemaakt. De Duitse fabrieksorders bleken onthutsend zwak, met een daling van 7,4% m-o-m in januari. Hiermee werd de stijging van 5,2% m-o-m in december ruimschoots ongedaan gemaakt. De industriële productie ontwikkelde zich in januari daarentegen krachtig (+2,8% m-o-m) na een zwak december (-2,4% m-o-m). Omdat veel vertrouwensindicatoren zich de afgelopen tijd juist heel sterk hebben ontwikkeld, lijkt het cijfer voor de fabrieksorders in januari vreemd. Voorlopig ga ik ervan uit dat er juist een herstel in de pijplijn zit en dat dit op niet al te lange termijn tot uiting moet komen in de orders en de productiecijfers.

Het wonderbaarlijke verhaal van de Aziatische handel (of is dit vertekend?)

De meest indrukwekkende en verrassende cijfers komen uit Azië, al worden de handelscijfers in het begin van het jaar mogelijk vertekend door de wisselende datum van het Chinese nieuwjaar. Het lijdt echter geen twijfel dat de handelscijfers voor China en Taiwan over februari heel sterk zijn. Het zwakste cijfer betrof de Chinese uitvoer gemeten in dollars. Deze daalde met 1,3% j-o-j, maar dit volgde op een stijging van 7,9% in januari. Het gemiddelde van deze twee maanden is echter veel beter dan het cijfer voor het vierde kwartaal van 2016. De Chinese invoer steeg met 38,1% j-o-j, na een toename van 16,7% in januari. Het lijkt erop dat de cijfers geflatteerd worden door enkele uitschieters in Taiwan. De Taiwanese uitvoer steeg in februari met 42,1% j-o-j, na een toename van 8,6% in januari, De Taiwanese invoer was 27,7% j-o-j hoger, na een stijging van 7,0% in januari. Tegenover het gemiddelde van +17,3% voor deze twee maanden, staat een gemiddelde van 14,7% in het vierde kwartaal van 2016. Ik besef dat deze cijfers sterk kunnen schommelen en, zoals ik eerder al zei, aan het begin van het jaar wellicht vertekend worden. Toch lijken de cijfers heel goed en lijkt de wereldhandel nog steeds aan kracht te winnen.

Ook positief was de lichte stijging (ongeveer USD 7 miljard) van de Chinese valutareserves. Februari was de eerste maand sinds juni vorig jaar waarin deze licht toenamen. Het is niet duidelijk waaraan deze verbetering te danken is (strengere en effectievere deviezencontroles of daadwerkelijk minder belangstelling voor uitgaande kapitaalstromen), maar het moet worden gezien als goed nieuws. Het gevaar van een ontwrichtende uitstroom van kapitaal is mogelijk afgenomen.

ECB maakt pas op de plaats, de Fed is nu aan zet

De ECB heeft haar beleid niet gewijzigd, maar haar toon wel iets aangepast, overeenkomstig de verbetering van de economische cijfers. De haviken moeten echter geduld hebben. De ECB heeft in december verklaard dat het kwantitatieve verruimingsprogramma wordt verlengd, dus het is voor de centrale bank nog veel te vroeg om op haar schreden terug te keren. Hoewel het deflatierisico misschien min of meer is verdwenen, kan een vroegtijdige koerswijziging prematuur blijken. De ECB wil ongetwijfeld niet dezelfde fout maken als de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) in 1937, en zeker ook niet de fout die de Fed in 2008 en 2011 maakte door haar beleid te snel te verkrappen.

We gaan een interessante week tegemoet. Het beleidscomité van de Fed maakt woensdag bekend wat er tijdens de vergadering is besloten. Over het algemeen wordt door de markt (en ook door ons) een renteverhoging verwacht, maar de toon van het begeleidend commentaar van Fed-voorzitter Janet Yellen is belangrijker en geeft een indicatie voor de rest van het jaar. Wij denken dat de Fed opnieuw aangeeft dat de rente in 2017 in totaal drie keer wordt verhoogd. De kans is echter aanwezig dat de Fed zich agressiever opstelt, gegeven de sterke ontwikkeling van veel macrocijfers. Dit kan de obligatierente opdrijven.