FX weekly – Dollar in betere fase

door: Georgette Boele

In de publicatie: De dollar begon deze week zwak, maar herstelde zich goed door commentaar van Fed-functionarissen. De dollar zal de komende dagen waarschijnlijk verder stijgen, maar EUR/USD, USD/JPY en GBP/USD zullen binnen de bandbreedtes blijven. Het pond blijft stabiel terwijl net-short posities zeer groot zijn. Het pond is ondergewaardeerd ten opzichte van de dollar.

170331-FX-Weekly.pdf (354 KB)
Download

Commentaar Fed-functionarissen duwt dollar omhoog…

Aan het begin van de week verzwakte de Amerikaanse dollar omdat de stemming over de vervanging van de zorgwet van president Trump was afgelast. Beleggers denken nu dat president Trump niet in staat is belangrijke beleidswijzingen door te voeren omdat er niet voldoende steun is binnen de Republikeinse Partij. De ogen zijn nu gericht op de hervorming van het belastingstelsel. De zwakte van de dollar was echter van korte duur. De dollar kreeg steun van het commentaar van Fed-functionarissen. Zij zijn de markt erop aan het voorbereiden dat de beleidsrente dit jaar nog in twee stapjes van 25bp zal worden verhoogd. Dit zorgde voor een stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en een sterkere dollar. EUR/USD daalde van 1,09 tot onder de 1,07. Dus het aandachtspunt veranderde van het beleid van president Trump naar verdere renteverhogingen door de Fed.

In de komende dagen zal dit waarschijnlijk niet veranderen. Ten eerste zullen verschillende Fed-functionarissen een praatje houden en zullen de notulen van de vorige beleidsvergadering uitgebracht worden. Ten tweede staan er voor volgende week veel belangrijke Amerikaanse macro-economische cijfers op de agenda zoals de inkoopmanagersindex en het banenrapport. Betere cijfers zullen de dollar een steun in de rug geven omdat dan waarschijnlijk de Amerikaanse nominale en reële rentes stijgen. Wij verwachten dat de inkoopmanagersindex hoger en het banenrapport iets lager dan de marktverwachting zal zijn. Alles bij elkaar opgeteld zal de dollar waarschijnlijk iets stijgen maar we verwachten niet dat EUR/USD onder de 1,05 duikt volgende week. Op dit moment bewegen de belangrijkste valutaparen binnen een bandbreedte: EUR/USD 1,04-1,09, USD/JPY 110-115, GBP/USD 1,21-1,27.

…maar het pond blijft stabiel

Deze week heeft het VK artikel 50 van het Verdrag van Lissabon ingeroepen. Nu zullen de Brexit-onderhandelingen van start gaan. Ondanks deze historische gebeurtenis was het pond niet van slag. De munt daalde slecht minimaal ten opzichte van de dollar en steeg zelfs ten opzichte van de euro. Beleggers verwachten nog steeds een grote depreciatie van het pond. Dit is voornamelijk te zien aan de extreem grote net-short posities (recordhoogte) in het pond (zie grafiek hieronder). Dit houdt in dat beleggers al gepositioneerd zijn voor een verzwakking van het pond. Doordat er in verhouding maar weinig nieuwe short-posities bijkomen heeft het pond moeite om te dalen bij ongunstig nieuws. We denken dat het grootste deel van het negatieve nieuws al in de koers zit verwerkt.

Daarentegen zullen beleggers nerveus worden en een deel van hun posities sluiten als een forse verzwakking van het pond uitblijft.  Het sluiten van een deel van deze posities kan zorgen voor een behoorlijke stijging van de munt. Een herstel van het pond kan ook het gevolg zijn van minder negatief nieuws over Brexit of sterke macro-economische cijfers voor het VK. De Brexit-onderhandelingen gaan waarschijnlijk in de richting van een compromis over het vrij verkeer van goederen, diensten en personen. Het pond is in onze ogen ondergewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Gebaseerd op koopkrachtpariteit zou GBP/USD rond 1,44 liggen.