Concurrentie noopt schoenenbranche tot vernieuwing

door: Sonny Duijn

In 2016 verdampte ruim 9% aan verkoopvolumes van (fysieke) schoenenwinkels, waarbij 193 vestigingen sloten. Voor 2017 verwachten we een vertraging van de krimp in verkoopvolume. De branche staat niettemin voor prangende uitdagingen. Door de forse concurrentie daalden de winstmarges vorig jaar opnieuw, en wij voorzien dat het aantal schoenenwinkels in 2017 verder afneemt.

De bestedingen van de consument aan schoenen dalen al vijf jaar op rij. Tegelijkertijd stegen de online bestedingen aan schoenen: met 44% in 2016. Naast de online propositie is ook de vergrijzing een uitdaging voor de branche. Vooral de kleinere partijen staan hierin voor uitdagingen. In het gebruik van ‘pasvormen’, een uitbreiding van het businessmodel en data-analyse is een wereld te winnen. Daar liggen de kansen voor ondernemers in deze branche. Service en expertise gaan het verschil maken.

De volledige update is hier te dowloaden: 

Schoenenbranche090317.pdf (212 KB)
Download

Samenvatting:

In de afgelopen vijf jaar sloten maar liefst 762 vestigingen van schoenenwinkels de deuren, waarvan het merendeel in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant (ABN AMRO, Locatus): al dan niet door faillissementen.

De branche profiteert nog nauwelijks van de groeiende economie. Sinds 2014 is er sprake van economische groei en een aantrekkende koopkracht. Echter geeft de consument steeds minder uit aan schoenen.

In 2016 daalden de uitgaven aan schoenen met 3,4% (CBS). Dit markeert het vijfde jaar van daling op rij, terwijl de consument wel meer besteedde aan bijvoorbeeld kleding, woninginrichting en voedingsmiddelen.

Pijn zit vooral bij kleinere spelers

Door de grote concurrentie daalden de winstmarges in 2016 opnieuw. Er zijn in de branche echter verschillen te zien. Grotere spelers die keuzes durven te maken (voor een lage prijs en efficiency of voor een hoge mate van service) doen het relatief behoorlijk goed.

Voor grote spelers gelden de in deze update benoemde uitdagingen ook. Echter, zij vernieuwen relatief snel en behaalden vorig jaar soms zelfs marges boven de 10%. De pijn zat vooral bij de kleinere schoenenwinkels. Zij behalen flinterdunne of zelfs negatieve winstmarges. De te lage kasstromen stellen hen nauwelijks in staat om te investeren.

In 2016 daalden de uitgaven aan schoenen met 3,4% (CBS). Dit markeert het vijfde jaar van daling op rij, terwijl de consument wel meer besteedde aan bijvoorbeeld kleding, woninginrichting en voedingsmiddelen.

Internetverkopen

Schoenen behoren tot de producten waarvan de online verkoop de snelste groei kent. In 2015 kochten consumenten nog samen voor zo’n EUR 500 miljoen schoenen via internet. Vorig jaar groeide dit naar zo’n EUR 720 miljoen (Gfk, bewerking ABN AMRO): een stijging van 44%.  Deze online uitgaven vormen ruim een kwart van de totale uitgaven van consumenten aan schoenen.

Ook voor 2017 en 2018 nemen de uitgaven aan schoenen via internet naar verwachting toe. De combinatie van lagere uitgaven aan schoenen en een verschuiving van een deel van bestaande uitgaven aan schoenen naar internet, vormt een grote uitdaging. Zeker voor kleine, fysieke schoenenwinkels – die nadrukkelijk worstelen met hun online strategie.

Binnen de branche en de sector is vooral de combinatie van offline en online kansrijk, om tot een omnichannel-strategie te komen. Online lijkten grotere platforms (waarbinnen meerdere kleine fysieke schoenwinkels in feite samenwerken) daarbij toekomst muziek te hebben. Individueel is het veel lastiger om online schoenen te verkopen zonder hierop duidelijke verliezen te maken.Winkeliers voor wie online verkoop überhaupt een brug te ver is, kunnen de website goed als oriëntatiemiddel inzetten. Immers: van alle consumenten oriënteert 40% zich online voor de aankoop van een paar schoenen. De meeste van hen doen de uiteindelijke aankoop echter tóch in de fysieke winkel (Q&A).

Vergrijzing

Ook de vergrijzing is een uitdaging voor de branche. In 2040 zijn er anderhalf keer zoveel 65-plussers als nu (CBS/PBL). Dit kan verstrekkende gevolgen hebben: deze groep doet namelijk relatief lang met een paar schoenen en bezoekt dan ook minder vaak de schoenenwinkel dan jongere groepen (Q&A).

Dit is voor de gehele branche een uitdaging, vooral op plekken waar het aandeel van 65-plusser relatief hoog is (in Friesland, Drenthe en Gelderland) en waar de 65-pluspopulatie relatief snel groeit (in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht). De vergrijzing verscherpt de concurrentie en het is belangrijk om de omgeving van een vestiging te analyseren.

Service en expertise

Door de vergrijzing en het veranderende consumentengedrag is het voor de ondernemers een nog grotere uitdaging om de klant naar de schoenwinkel te krijgen. Is dit een bedreiging? Niet per se. Schoenenwinkels kunnen hierop inspelen en zich onderscheiden op service, expertise, klantloyaliteit en ontzorging. Het toevoegen van schoenreparaties én ook (voor zover nog niet gedaan) poetsbeurten aan het bedrijfsmodel biedt een belangrijke stap om meer service te bieden. Dit zorgt ook voor extra contactmomenten met de klant.

Daarbij is er voor kleinere schoenretailers nog een wereld te winnen op het gebied van individuele ‘pasvormen’ in de winkel. Hiermee kan voor de klant exact zijn of haar maat worden gemeten en een optimale service geleverd worden. Veel kleine schoenwinkels lopen op dit gebied nog achter (InRetail). Hier zit dus nog veel potentie.

Het introduceren van pasvormen werkt een meer persoonlijke benadering in de hand. Om het servicegehalte daarbij nog meer gestalte te geven, is het ook goed om te investeren in de expertise van het personeel. Op het gebied van pasvormen ondervinden schoenwinkels concurrentie van 3Daboutme, dat het mogelijk maakt om online de pasvorm te meten.

Ook de introductie van loyaliteitsprogramma’s helpt om de contactmomenten en herhalingsverkopen een boost te geven; bijvoorbeeld via klantenkaarten.

Data-analyse

Die klantenkaarten kunnen ook meer inzicht geven over de samenstelling van de klantenbase, en waar de kansen voor de winkelier liggen. Als dit goed geanalyseerd wordt, kan beter ingekocht en bevoorraad worden, gericht op de behoefte van de klant.

Ook heeft de ondernemer dan meer grip op zijn of haar bedrijfsactiviteiten en kan hij of zij dus ook eerder bijsturen als dat nodig is.

Door het goed analyseren van data is de winkelier uiteindelijk beter in staat om een klant beter te helpen en meer service te bieden. Het inzetten van data-analyse is vaak een punt waarmee ondernemers worstelen. Toch is het analyseren van data uit de winkel niet uitsluitend voorbehouden aan grotere winkels. Zo zijn er externe IT-geörienteerde partijen op de markt die ook kleine retailers diensten aanbieden op het gebied van data-analyse.