Cacaoprijs blijft onder druk staan

door: Nadia Menkveld

 

  • Hoger dan verwachte productie in Ivoorkust zorgt voor sterke prijsdaling cacao
  • Nog steeds tekorten op suikermarkt
  • Schaarste robusta-bonen door droogte in Brazilië drijven prijs op

 

De daling van de cacaoprijs die vorig jaar is ingezet zet door. Sinds eind december is de prijs van cacao met circa 10% gedaald.  De markten anticipeerden op een significante overcapaciteit dit jaar. Belangrijkste reden voor de daling zijn de weersomstandigheden:  de ideale mix tussen zon en regen zorgde voor de perfecte groeiomstandigheden. Hierdoor verwacht Ivoorkust een recordproductie van bijna 2 mln ton dit jaar. Voor het huidige seizoen hielpen de goede weersomstandigheden de gewassen in West Afrika; een verandering ten opzichte van vorig jaar toen een sterke harmattan wind uit de Sahara de cacao-oogst verwoestte. De daling van de cacaoprijs zorgde voor problemen in Ivoorkust, doordat exporteurs -die uitgingen van een prijsstijging-  hun contracten niet nakwamen.  Het bericht dat het overaanbod is weggewerkt door de overheid van Ivoorkust deed de prijs tijdelijk licht stijging, maar de verwachting van een hoog aanbod blijft bestaan. Het tweede cacaoland ter wereld Ghana, verwacht in het seizoen 2016/2017 een productie van 800,000 ton. Dat is een ton minder dan eerder verwacht werd.  De cacaoplanten in Ghana hadden last van het CSS virus (Cacao Swollen Shoot), wat zorgde voor uitval van een aanzienlijk deel van de  cacaoplanten en daarmee een lagere cacaoproductie. De regering van Ghana maakt zich hard om de kwaliteit van gewasbescherming te verbeteren en richt zich op het verhogen van de cacao-oogst.  Voor de mid-lange termijn wil de Ghanese overheid een oogst van 1 mln. ton bereiken.  Door  de overproductie van cacao in Ivoorkust bewoog de prijs zich naar beneden. Ook op de langere termijn houdt, door een goede mid-crop, de druk op de cacaoprijs aan.

Na een daling van de suikerprijs eind vorig jaar is de prijs begin 2017 aan het herstellen. Het oogstjaar 2015/2016 werd gekenmerkt door hoge tekorten door droogte in India, het op een na belangrijkste suikerproducerende land.. De tekorten zijn zo hoog opgelopen, dat er nu serieus gekeken wordt of de importtarieven op suiker verlaagd kunnen worden. Een maatregel waar de boeren van India tegen zijn. Zij beweren dat er voldoende suiker in India geoogst kan worden om de vraag van de industrie te voldoen. Het International Sugar Organisation (ISO) verwacht een nieuw tekort in oogstjaar 2016/2017: het 12-maanden gewas zal ook komend oogstjaar tegenvallen door de slechte weersomstandigheden. Naast de verlaging van de importtarieven in India zijn er twee andere politieke besluiten die invloed hebben op de suikermarkt. Allereerst zal natuurlijk het opheffen van de EU-suikerquota per oktober 2017 invloed hebben op de suikermarkt. De EU is de grootste suikerbietenproducent ter wereld en hoewel de suikerbiet slechts voor 20% deel uitmaakt van de wereldconsumptie van suiker kan de quota grote gevolgen hebben. De verwachting is dat, door een toename van de productie, de EU van een importeur van suiker zal veranderen naar een exporteur van suiker. Daarnaast heeft Thailand aangegeven om de suikerprijs in lijn te laten lopen met de wereldmarkt, in plaats van de prijs intern te controleren. Dit betekent dat Thailand te maken krijgt met hogere wereldmarktprijzen.  Al met al zal de prijs van suiker voor de komende drie maanden hoog blijven, door een tekort aan suiker.  Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we dat de prijs zal dalen als er, door een hogere suikerbietenproductie, weer meer evenwicht komt in vraag en aanbod.

In 2016 nam de gemiddelde prijs van koffie toe. In november lag de gemiddelde koffieprijs circa 30% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.  Dit jaar begon positief met een stijging van de prijs. De prijsstijging  werd met name gedreven door de aanhoudende droogte in Espirito Santo, de belangrijkste koffieproducerende provincie van Brazilië, waardoor de oogst van Conillon (robusta-bonen) tegenviel. Om het tekort aan robusta-bonen voor de Braziliaanse industrie aan te vullen, ging de Braziliaanse overheid – voor het eerst in haar geschiedenis- in februari akkoord met een import van Vietnamese robusta-bonen. Weliswaar beperkt en onder strikte voorwaarden, om eventuele besmetting van de Braziliaanse gewassen te voorkomen. Een week na het akkoord werd duidelijk dat er veel weerstand was en is het akkoord uitgesteld. De prijs van robusta-bonen reageerde positief op het nieuws van het deels opheffen van importrestricties. De import van koffie is zeer politiek gevoelig in Brazilie. Volgens de eerste schattingen van CONAB zal de oogst van robusta-bonen in 2017/2018 hoger uitvallen, terwijl de oogst van arabica-bonen zal tegenvallen doordat de planten moeten herstellen van een sterke oogst. Naar verwachting zal de prijs van arabica zich zijwaarts bewegen, terwijl de prijs van robusta-bonen de komende drie maanden licht zal dalen.