Vertrouwen consument biedt sector Leisure houvast

door: Sonny Duijn

Het consumentenvertrouwen belandde in maart 2017 op het hoogste punt sinds juni 2007. Men beschouwt de huidige periode als erg gunstig voor grote aankopen. Sterker nog: de score ‘gunstige tijd voor grote aankopen’ staat op het hoogste punt sinds mei 2001. 

Meer informatie is te vinden in de Stand van de Leisure van de maand maart:

Stand-van-Leisure-maart-2017.pdf (1.015 KB)
Download

Het grote vertrouwen van de consument in de economie biedt hoop voor de Leisure-sector. Zo is er bijvoorbeeld een correlatie tussen het consumentenvertrouwen en de omzetontwikkeling van restaurants. Mede daarom groeide de omzet van restaurants in 2016 met 7,4%.

Maar niet alleen binnen de horeca is groei te zien, maar bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld de foodservice, de reisbemiddelaars en de verblijfsrecreatie. Daarbij is natuurlijk ook de groei van het toerisme vanuit belangrijk. Dit zullen we bij een volgende publicatie nader uitlichten.

Bijvoorbeeld vakantieparken en hotels profiteren daarvan, maar ook voor de culturele sector kan dit gunstig zijn. Echter profiteert niet iedereen daar in dezelfde mate van: de concurrentie is heftig, zeker omdat verschillende vormen van vrijetijdsbesteding met elkaar concurreren.

Macro-economische factoren gunstig

Naast het hoge consumentenvertrouwen zijn er ook andere factoren die gunstig zijn. Zo zit de woningmarkt in de lift en is de werkloosheid afgenomen. De bestedingen door consument zijn de laatste maanden toegenomen: niet alleen in producten, maar ook in diensten (als horeca). Door de stevige concurrentie in de sector ligt het aantal faillissementen tot dusverre wel iets hoger dan vorig jaar.