Stevige groei Nederlandse economie in vierde kwartaal en heel 2016

door: Nico Klene

In het laatste kwartaal van 2016 hield de stevige groei van de Nederlandse economie aan. Het bruto binnenlands product (BBP) steeg met 0,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k) – volgens voorlopige cijfers van het CBS. Dat was wat minder dan in het derde kwartaal, maar iets hoger dan het cijfer van de eurozone.

In heel 2016 groeide economie met 2,1%, iets meer dan in 2015.

Opnieuw sterke stijging van gezinsconsumptie en uitvoer

De meeste bestedingen namen toe ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vooral de uitvoer en de consumptie van gezinnen deden het goed. Ook de overheidsconsumptie steeg. De investeringen in woningen namen opnieuw toe, maar wel beduidend minder dan in de voorgaande kwartalen. Opmerkelijk is de verdere daling van de bedrijfsinvesteringen. Dat kwam door een forse daling van de investeringen in transportmiddelen.

Ook de invoer nam verder toe, maar minder dan de uitvoer.

Raming economische groei in 2017 verhoogd …

Het BBP is eind vorig jaar meer gestegen dan verwacht. In onze publicatie van 16 januari “Onder invloed van hogedrukgebied – gaat de groei in Nederland ons verrassen?”, schreven wij al dat diverse sentimentsindicatoren voor de Nederlandse economie daar al op wezen. In de loop van het vierde kwartaal waren die namelijk duidelijk opgelopen. Het hoge groeitempo van eind 2016 werkt door in het gemiddelde groeicijfer van 2017. Een maand geleden gaven we daarom al aan dat we onze groeiraming voor 2017 waarschijnlijk zouden gaan verhogen. Vervolgens lieten de meeste economische ‘barometers’ in januari een verdere verbetering zien. We hebben onze raming voor de economische groei in 2017 verhoogd – van 1¾% naar ruim 2¼%.

… maar risico’s zijn niet verdwenen

Er blijven echter risico’s bestaan voor dit positieve beeld. Denk aan politieke onzekerheden vanwege de verkiezingen in diverse landen van de eurozone, de mogelijke gevolgen van het Brexit-besluit en het beleid dat president Trump gaat voeren.