Stand van de Industrie – Optimisme viert hoogtij begin 2017

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Diverse sentimentsindicatoren voor de Nederlandse economie en de industrie staan op hoog niveau.De industrie sloot 2016 goed af en produceerde 2,4% meer dan in 2015. De positieve trend in output loopt in pas met veel sentimentsindicatoren. Veel industriele branches zagen echter hun omzet nog wel onder druk staan als gevolg van druk op de afzetprijzen. Ondernemers hebben echter een groeiend vertrouwen in export, maar moeten in sommige gevallen nog wel barrières overwinnen.

Stand vd Industrie-februari 2017.pdf (1 MB)
Download

pmi feb 2017vertrouwen feb 2017

arbeid feb 2017

PMI bezettingsgraad industrie eurozone weer richting piekniveaus

De bezettingsgraad is in Nederland in het eerste kwartaal van 2017 afgezwakt, van 82,2% naar 81,3%. De bezettingsgraad ligt daarmee 1%-punt onder het langetermijngemiddelde. De trend in bezettingsgraad en outputgroei lopen parallel, maar de recente afname zal niet direct leiden tot een afname van de productie. De PMI bezettingsgraad (een weergave van de 300 grootste industriële ondernemingen in Nederland) is begin 2017 sterker toegenomen. In januari 2017 staat de PMI bezettingsgraad in Nederland op 56,3 en dat geeft aan dat de bezettingsgraad in expansie zit. De PMI bezettingsgraad in Nederland staat ten opzichte van de eurozone hoger. In Duitsland en Frankrijk – twee belangrijke handelspartners van Nederland – is de bezettingsgraad ook sterker toegenomen begin 2017.bezet feb 2017