#Stembuzz – Partijprogramma’s en prijskaartjes

door: Nico Klene

In de aanloop naar de verkiezingen heeft het Centraal Planbureau (CPB) traditioneel weer de programma’s van de (meeste) politieke partijen doorgerekend. Welke gevolgen hebben de verschillende partijprogramma’s voor de economie? En wat betekenen die maatregelen voor de overheidsfinanciën? Zijn de plannen financieel behoorlijk onderbouwd?

De economie staat er nu beter voor dan ruim vier jaar geleden. Daardoor zijn de overheidsfinanciën zoveel verbeterd dat verdere bezuinigingen niet nodig zijn. De partijen hebben daarom gekozen om de overheidsuitgaven extra te verhogen en/of de lasten te verlagen. Ze hebben de kans gegrepen om maatregelen voor te stellen die bij hun politieke kleur passen. Dat lukt nu beter dan in 2012 toen moest worden gekozen voor ombuigingen.

Uit de doorrekening van de partijprogramma’s blijkt dat alle partijprogramma’s een positief effect hebben op de economische groei in de komende kabinetsperiode, dankzij de bestedingsimpuls die wordt gegeven. De effecten op de werkgelegenheid en de werkloosheid zijn ook positief. Dit gaat wel ten koste van de verbetering van de overheidsfinanciën. Maar bij alle partijen rolt er voor 2021 begrotingsevenwicht of een (klein) overschot uit de bus.

Voor de lange termijn is het beeld wat anders. Dan blijkt bij enkele partijen de (structurele) werkgelegenheid lager uit te vallen dan in het basisscenario. Dat heeft gevolgen voor de economische groei en de overheidsfinanciën.

Lees hier ons hele rapport:

170224-Stembuzz-Partijprogramma-s-en-prijskaartjes.pdf (129 KB)
Download