Meer groei in het vat voor de hotelmarkt

door: Sonny Duijn

De omzet van de hotelbranche stijgt naar verwachting in 2017 met 3%, mede dankzij hogere kamerprijzen. De forse groei van het aantal hotelgasten speelt de branche in de kaart, en zorgt voor veel interesse om nieuwe hotels te bouwen. Hotelketens en investeerders uit onder meer Duitsland en het Midden-Oosten tonen interesse in nieuwe hotels.

Het focuspunt ligt daarbij nog steeds op de populaire plekken Amsterdam, maar langzaamaan ook meer op de rest van Nederland. Het huidige en verwachte groeitempo van het toerisme rechtvaardigt de komst van de nieuwe hotels. Tegelijkertijd zijn er risico’s, nu er grote hotels op minder toeristische gebieden ontstaan. Zij worden relatief hard geraakt als toeristen wegblijven; en herstellen daarna  traag.

Hotels-020217-2.pdf (466 KB)
Download

Samenvatting:

Stijging toerisme

De hotelbranche profiteert van de stijging van het toerisme. In 2012 waren er waren er nog 21 miljoen hotelgasten in ons land (CBS). In 2016 waren dit er al 23% meer: een kleine 26 miljoen. Bijna de helft hiervan komt uit het buitenland, de rest betreft binnenlands toerisme.

De economische groei in grote herkomstlanden als Duitsland en de VS, de opkomst van stedentrips in Europa en de groei van de wereldbevolking jagen het toerisme aan. Wij verwachten in 2017 ook een toename van het toerisme.

Aanbod neemt ook toe

Niet alleen het aantal hotelgasten in Nederland stijgt, maar ook het aantal hotelkamers. Deze namen sinds 2012 met ruim 12% toe. Het aanbod hield daarbij de ontwikkeling van de vraag niet bij (zie Tabel 1). De bezettingsgraad van bestaande hotels steeg zodoende, ondanks de concurrentie  van nieuwe toetreders en alternatieve verblijfslocaties.

Dit maakt het tevens aantrekkelijk om een nieuw hotel te beginnen of om uit te breiden. Wij zien interesse van onder meer hotelketens en investeerders uit Duitsland. Maar ook van investeerders uit het Midden-Oosten.

Het aantal ingediende bouwplannen voor hotels lag in het afgelopen jaar zelfs op het hoogste punt sinds 2011. In Amsterdam is de interesse nog steeds groot. Bijvoorbeeld in oude kantoorpanden, een muziekgebouw, een voormalig slagerij en mogelijk zelfs een begraafplaats ontstaan nog hotelkamers  (Hotelbouwplannen).

Het toename van het aanbod geeft ook een risico, ook nu er vestigingen ontstaan op plekken die voorheen als ‘minder aantrekkelijk’ te boek stonden. Vooral plekken die minder toeristisch zijn (voor zakenreizigers en recreatieve toeristen) worden bij overhoopte economische terugval hard geraakt. Ook duurt het herstel daar relatief lang. Wie veel exposure op deze locaties heeft, loopt dan meer risico. Het aanbod is immers niet zo flexibel als de vraag.

Kamerprijzen

Door de groei van het toerisme steeg de prijs voor een hotelovernachting in de laatste twee jaar met 13% (CBS). Het totale prijspeil van goederen en diensten steeg in die periode nog geen 1% in Nederland.

In 2016 bedroeg de stijging van een hotelovernachting zelfs 8%. In de afgelopen twintig jaar stegen deze prijzen niet eerder zo hard. Deze stijging kwam vooral voor rekening van hotels in Amsterdam. Vooral in maart (vanwege het vroege Pasen), augustus en oktober waren er flinke stijgingen. Gevoed door de toename van het toerisme en de gunstige economische omstandigheden, verwachten wij een nieuwe prijsstijging in 2017, zij het in een minder hard tempo.