Maandupdate grondstoffen – Neerwaartse aanpassing olieprijsraming

door: Hans van Cleef , Georgette Boele , Casper Burgering , Nadia Menkveld

Gedurende de afgelopen maanden zijn de prijzen van diverse agrarische grondstoffen opgelopen als gevolg van weersomstandigheden. De prijzen van goud en zilver zijn opgelopen door een verzwakking van de dollar, lagere rentes en een verslechtering van het beleggerssentiment. Toch denken we dat de prijs van goud in de loop van het jaar kan dalen. We hebben optimistische verwachtingen ten aanzien van basismetalen door sterke vraag vanuit China. De olieprijzen bewegen zich binnen een smalle bandbreedte. Dit ondanks de productieverlaging van de OPEC. Het opwaarts potentieel voor olieprijzen lijkt daarom voorlopig beperkt. Toegenomen risico’s bij het terugdraaien van speculatieve long-posities heeft ertoe geleid dat wij onze ramingen voor H1 2017 neerwaarts hebben bijgesteld. Als gevolg hiervan verwachten wij dat de CRB-index in de komende maanden een neutraal tot negatief beeld zal laten zien.

Maandupdate-grondstoffen-februari-2017.pdf (463 KB)
Download

Energie: Olie: vast binnen een smalle bandbreedte

 (Klik hier voor de laatste update over energie)

Na het zijwaarts bewegen van de olieprijs gedurende de afgelopen twee maanden lijken de neerwaartse risico’s te zijn toegenomen. Het IEA gaf aan dat de OPEC inmiddels 90% van de voorgenomen productieverlaging heeft doorgevoerd. De markt was echter niet in staat de olieprijs verder te doen oplopen. Het opwaarts potentieel van de olieprijs lijkt beperkt door de stijging van de olieproductie en hoge voorraden in de VS. Hedgefondsen en speculatieve beleggers hebben grote posities die anticiperen op prijsstijgingen. Als deze achterwege blijft zou men posities kunnen gaan sluiten, wat de druk op de olieprijs zal vergroten.

Edelmetalen: Goudprijsstijging voorbij

(Klik hier voor de laatste Engelstalige update over edelmetalen)

Sinds half december zijn de goudprijzen gestegen. Aan de stijging lijkt echter nu een einde te zijn gekomen. Beleggers zijn vooralsnog niet in staat geweest om de goudprijs boven het tweehonderddaags-voortschrijdend gemiddelde te duwen (rond USD 1.262 per ounce). Dit geeft aan dat de goudprijsvooruitzichten voor de lange termijn negatief blijven. Daar komt nog bij dat de Amerikaanse dollar en de rendementen van Amerikaanse staatsobligaties weer de weg naar boven hebben gevonden. Verder is het beleggerssentiment verbeterd. Al deze factoren zijn negatief voor de goudprijs. Ze zullen waarschijnlijk de goudprijzen verder doen dalen.

Basismetalen: Sentiment op basismetaalmarkten blijft goed

(Klik hier voor de laatste update over basismetalen)

De aluminiumprijzen zijn gestegen door geruchten dat de Chinese aluminiumsmeltcapaciteit met 30% zal worden verlaagd. Maar gezien de huidige grote beschikbaarheid, zullen de aluminiumprijzen in K1 stabiel blijven. De koperprijs kreeg in de eerste helft van februari  een impuls doordat het aanbod van mijnertsen afnam vanwege stakingen in Chili. De vraag naar koper zal echter groot blijven dit jaar. Krappere concentraatmarkten in nikkel en zink stuwen de prijzen voor het geraffineerde materiaal. Per saldo verwachten wij tekorten in 2017 voor zowel nikkel als zink. Een sterkere dollar zal tegenwind bieden aan de prijsstijging van basismetalen.

Ferro metalen: IJzerertsprijs stijgt door speculatie

(Klik hier voor de laatste update over ferrometalen)

Na de februarivakantie in China zijn de ijzerertsprijzen sterk gestegen. De toename was vooral het gevolg van speculatie. De wereldwijde beschikbaarheid van ijzererts is nog steeds goed. De ijzerertsvoorraden in Chinese havens hebben recordhoogtes bereikt en bij de Chinese staalfabrieken zijn de voorraden ruim. Hoofdzakelijk komt dit door het goede sentiment op de staalmarkt en de verwachting dat de Chinese vraag naar staal dit jaar groot blijft. Wij gaan uit van lagere prijzen voor ijzererts gedurende K1. De productie zal verder toenemen, terwijl de groei van de vraag wat afzwakt.

Agrarisch: Maisprijzen lijken aan een opmars bezig

Slechte weercondities in Brazilië brengen de oogst van robustakoffie van 2017 in gevaar. Dit is het derde jaar op rij dat Brazilië te maken heeft met een droogte die de koffieoogst beïnvloedt. De wereldwijde productie van arabica is wel positief. Deze kan – volgens ICO-data – dit jaar een recordhoogte bereiken. Echter, de vraag zou de productie wel eens  in kunnen halen, wat alsnog tot een tekort kan leiden. Mais lijkt aan een opmars bezig. Met lage prijzen en een hogere vraag – doordat de ethanolproductie aan het toenemen is – ligt er voor de maisprijzen potentiele groei in het verschiet. Voor soja geldt nog steeds dat de oogstcondities goed zijn, wat tot een hogere oogst en daarmee druk op de prijzen kan leiden.