FX Weekly – Waarschuwingssignaal

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De Amerikaanse dollar daalde iets deze week, wat verrassend is gezien de positive ontwikkelingen. Beleggers zijn al gepositioneerd voor een sterke dollar en hebben niet de ruimte en/of overtuiging om verder op te bouwen. De lagere reële rente is negatief voor de dollar net als onzekerheid over het beleid van President Trump.

FX-Weekly-17-februari.pdf (216 KB)
Download

Verrassende reactie van de dollar…

Aan het begin van de week leken de kaarten goed geschud te zijn voor de Amerikaanse dollar. De ontmoeting van Trump met de Japanse minister-president Abe was bemoedigender dan verwacht. Als gevolg hiervan steeg de dollar ten opzichte van de yen. Op dinsdag zette de dollar zijn opmars in stapjes voort omdat Fed voorzitter Yellen een positief beeld schetste van de Amerikaanse economie. Wat nog belangrijker was, is dat ze aangaf dat het niet aan te bevelen is te lang te wachten met het beëindigen van de monetaire verruiming. Het plaatje voor de dollar werd op woensdag nog positiever door betere Amerikaanse detailhandelscijfers en hogere inflatie (dan verwacht). In eerste instantie steeg de dollar gematigd.

…omdat beleggers al gepositioneerd zijn voor hogere dollar…

Maar al snel bleek dat de dollar zijn gewonnen terrein niet vast kon houden. Dus ondanks alle positieve ontwikkelingen is de dollar deze week iets gedaald in plaats van gestegen. Dit is een zeer verrassende ontwikkeling en roept de vraag op waarom dit het geval is. Er zijn drie redenen voor aan te voeren. Ten eerste hebben de meeste beleggers al posities die profiteren van een stijging in de dollar. Het lijkt erop dat er weinig ruimte en/of overtuiging is om deze posities verder op te bouwen. Integendeel, de marktreactie suggereert dat beleggers elke mogelijkheid van een sterkere dollar aangrijpen om de dollar van de hand te doen.

…en de reële rente onder druk ligt…

Ten tweede zijn beleggers misschien wat bezorgder over de mogelijkheid van een hogere inflatie in de VS. Zolang dit gecompenseerd wordt met hogere rendementen op staatsobligaties is er geen vuiltje aan de lucht, zoals we eind vorig jaar gezien hebben. Toen was een sterke stijging van de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties een van de belangrijkste redenen voor de stijging in de dollar. Vooral de hogere reële rente (nominale rente minus inflatieverwachtingen) speelde een rol. Dit jaar is de reële rente echter gedaald en dat is negatief voor de dollar.

…terwijl onzekerheid heerst of Trump’s beleid gevolgen heeft voor de dollar

Het laatste punt is dat de politieke ontwikkelingen in de VS en onzekerheid over het beleid van president Trump hebben gezorgd dat beleggers voorzichtiger zijn om grotere posities in te nemen die profiteren van een hogere dollar. Alles bij elkaar opgeteld is het risico toegenomen dat de Amerikaanse dollar misschien al zijn laatste beweging omhoog heeft gehad. Ons basisscenario is echter dat de dollar nog gaat stijgen in de komende maanden als gevolg van een hogere reële rente.

170217 FX

170217 FX1