FX Weekly – Dollar uit de gratie

door: Georgette Boele

  • Amerikaanse dollar onder druk…
  • …door twijfel over President Trumps beleid…
  • …en een voorzichtige Fed
  • Het Britse pond was ook uit de gratie …
  • …door besef dat een BoE renteverhoging er voorlopig niet in zit…
  • …en omdat het niveau aantrekkelijk was voor nieuwe short posities
FX-Weekly-3-februari.pdf (68 KB)
Download

Dollar onder druk…

De Amerikaanse dollar zat in de hoek waar de klappen vielen. Hier zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Ten eerste zei een functionaris van het kabinet Trump – Peter Navarro – dat Duitsland gebruik maakt van een zwaar ondergewaardeerde euro. President Trump zei dat Duitsland en Japan valutamarkten bespelen om gunstige handelsprestaties te krijgen. Ten tweede is het beleggerssentiment minder positief geworden en twijfelt men nu of Trumps beleid zo positief zal zijn als men oorspronkelijk had aangenomen. Ten derde klonk de Fed wat voorzichtiger dan verwacht terwijl de verwachting over het terugdraaien van het aankoopprogramma van de ECB (tapering) bleven. Dit laatste maakte de euro sterker.

De uitspraken van Trump en zijn functionarissen hebben geleid tot veel onzekerheid op valutamarkten. Hangt het Amerikaanse beleid van een sterke dollar nu aan de wilgen? Wij denken dat dit niet het geval is. Al die jaren dat de VS dit beleid heeft gevoerd, zijn er periodes geweest van een sterke en van een zwakke dollar. Met andere woorden: dit beleid lijkt weinig invloed te hebben op het reilen en zeilen van de dollar op de valutamarkten. Wij denken dat de dollar meer beïnvloed wordt door andere factoren zoals verwachtingen over de Amerikaanse economie, over het beleid van de Fed en over de nominale en reële rente.

Commentaren van President Trump en andere functionarissen kunnen echter op korte termijn wel invloed hebben. Dit komt doordat zij het beleggerssentiment ten aanzien van de VS beïnvloeden. Zolang het optimisme over de Amerikaanse economie en renteverhogingen door de Fed toeneemt en rentes (nominaal en reëel) stijgen, apprecieert de dollar (dit is ons basis scenario). Maar mocht het beleggingssentiment erg verslechteren, wordt men minder positief over de Amerikaanse economie en verwacht men minder renteverhogingen, dan zal de dollar waarschijnlijk flink dalen.
Volgende week (10 februari) staat er een top tussen Japan en de VS op de agenda. Beleggers kijken met spanning uit naar hoe die zal verlopen.

…en het pond was ook uit de gratie

Sinds 16 januari heeft het Britse pond het goed gedaan. Dit kwam deels doordat beleggers verwachtten dat de BoE deze week zou aangeven bezorgd te zijn over het oplopen van de inflatie. De centrale bank veranderde haar beleid niet. Dat was in lijn was met de verwachtingen. Een aantal functionarissen scheen inderdaad bezorgd te zijn over de oplopende inflatie. Het pond steeg in eerste instantie maar dit was van zeer korte duur. Al snel realiseerden beleggers zich dat de BoE nog lang niet overgaat tot een renteverhoging. Dit is omdat de oplopende inflatie voornamelijk veroorzaakt wordt door tijdelijke factoren. Verder wil de centrale bank eerst meer duidelijkheid hebben over de gevolgen van Brexit voor de economie van het VK.

Beleggers realiseerden zich ook dat het herstel van sterling voorlopig voorbij is. Het is mogelijk dat dit geleid heeft tot het opnieuw opzetten van short posities in sterling. GBP/USD zou kunnen dalen tot 1,24 als Amerikaanse cijfers beter zijn dan verwacht. Het pond lijkt ook zijn beste tijd gehad te hebben ten opzichte van de euro. EUR/GBP had moeite om onder 0,85 te blijven. Het ziet ernaar uit dat beleggers hun geluk gaan beproeven in de hoop op een hogere EUR/GBP. We denken dat een dergelijke stijging van korte duur is. Mochten minder marktpartijen verwachten dat de ECB gaat taperen, dan kan EUR/GBP een stuk omlaag.

170203-FX1

170203-FX2