Woningmarktmonitor – Vooruitzichten 2017 en 2018 gunstig

door: Philip Bokeloh

  • Aantal woningtransacties naar nieuw record in 2016
  • Hernieuwde rentestijging leidt tot afzwakking verkoopstijging
  • Aanhoudend gebrek aan woningen drijft prijspeil verder omhoog

De Nederlandse huizenmarkt liet in 2016 een opmerkelijk sterk verder herstel zien. De woningverkopen lagen op recordhoogte en de prijzen stegen fors. Wel waren er regionale verschillen. Het herstel was vooral zichtbaar in de grotere steden.

Aan de aanhoudende opleving liggen diverse oorzaken ten grondslag. De lage rente en de achterblijvende bouw springen het meest in het oog. Daarnaast zorgt de bloei van de economie voor vertrouwen bij huizenkopers en stuwt de inhaalvraag de verkopen. Wij houden er rekening mee dat deze factoren ook de komende jaren bijdragen aan een gunstige situatie op de woningmarkt. Hier komt bij dat vanaf 1 januari de inkomensnormen voor veel huishoudens minder knellend zijn, de NHG-grens omhoog gaat en de schenkingsvrijstelling wordt verruimd.

Dit neemt niet weg dat de woningmarkt geleidelijk iets aan kracht zal inboeten. In eerste instantie zullen de verkopen afvlakken. Daarna zal ook de prijsstijging matigen. De afzwakking wordt deels veroorzaakt doordat er minder toetreders zijn. Starters krijgen het lastiger om een geschikt huis te vinden vanwege de gestegen huizenprijzen en de strengere hypotheeknormen, ook al biedt de verruiming van de schenkings-vrijstelling voor sommigen uitkomst. Wat het aantal transacties verder drukt, is het gebrek aan voor verkoop geschikte woningen. Tot slot is er nog de stijging van de hypotheekrente. Die leidt tot een minder goede betaalbaarheid van de woningenmarkt.

Download hier de complete publicatie:

170105-Woningmarktmonitor-januari.pdf (803 KB)
Download