Metaalmarkten positief uit de startblokken, maar of we dat vasthouden…?

door: Casper Burgering

Wat een begin van het nieuwe jaar! De start van 2017 is met veel tumult begonnen. En dat uitte zich in veel beweging en beroering in metaalmarkten, en dan met name in de prijzen. Positief was in ieder geval dat we bemoedigende signalen kregen voorgeschoteld vanuit de grote metaal verbruikende sectoren (bouw, automotive). Ook positief – in ieder geval voor het sentiment – waren de goede macro-cijfers uit China en het optimisme over de Amerikaanse economie. Dergelijke geluiden vanuit de macro-economie hebben altijd een positieve uitwerking op de prijstrends in industriële metalen. Met name is dit goed nieuws voor investeerders. Eind 2016 was het nog ‘doom-and-gloom’ voor veel investeerders in basismetaalmarkten. Maar in de eerste paar weken van 2017 is het aantal zgn. ‘long’ posities van investeringsfondsen sterk toegenomen en dus hebben investeerders kennelijk weer meer vertrouwen in metaalmarkten.

Maar er waren ook wat meer specifiekere trends in afzonderlijke metaalmarkten. Zo wordt de mondiale aluminiummarkt overspoeld met aluminium vanuit China. Het materiaal kan tegen een extra lage prijs worden aangeboden, omdat de Chinese overheid allerlei subsidies verstrekt aan de sector, bijvoorbeeld door goedkoop elektriciteit. Dit drukt de prijzen en in Amerika hebben ze daar hun buik vol van. Vandaar dat de VS een officiële klacht gaat indienen bij de WTO. Dit voert de spanningen tussen de VS en China uiteraard verder op. China liet op haar beurt ook positief van zich horen en kondigde het meest rigoureuze hervormingsplan aan in jaren voor haar staalsector. Aan het einde van juni moet alle inefficiënte productiecapaciteit geschrapt zijn. Het zou om 4% van de capaciteit gaan. Dit werkt positief door in staalprijzen, maar zal een negatieve impact hebben op de ijzererts- en cokeskolenprijzen. Vervolgens kwam Indonesië ook nog met een nieuwtje: het land introduceerde vrij onverwacht nieuwe wetgeving met betrekking tot de export van ertsen en mineralen. Ze laten de teugels vieren op de exportrestricties en tegen bepaalde voorwaarden mag meer onbewerkte materiaal het land verlaten. Dat betekent dat de beschikbaarheid van nikkel op termijn stijgt. De nikkelprijs maakte direct een duikeling toen dit nieuws bekend werd.

Het jaar 2017 is nog zo jong en er is al zoveel gebeurd. Zelden heb zoveel marktbewegend nieuws in zo’n kort tijdsbestek meegemaakt. Dat belooft wat voor de rest van het jaar. Voor industriële metaalmarkten moeten we vooral de ontwikkelingen in China blijven volgen, want schokken in het economisch systeem in China hebben verstrekkende gevolgen voor industriële metaalmarkten. Om een paar Chinese risico’s te noemen: de hoge schuldenposities, de oververhitting van de huizenmarkt, overcapaciteit, schaduwbankieren en slechte leningen. Pffff… de lijst is lang en dit zijn grote problemen waar niet eenvoudig een oplossing voor is te vinden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de mogelijke hard Brexit, de implicaties van Trumpbeleid en de beleidsonzekerheid in de EU in 2017. Ik denk – ondanks het positivisme in januari – dat het een uitdagend jaar gaat worden, niet alleen voor de mondiale economie, maar ook voor industriële metaalmarkten. Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte!

Dit is een column die gepubliceerd is in Vraag & Aanbod op 27 januari 2017