Maandupdate grondstoffen – Verwachting sterkere dollar beperkt opwaarts potentieel

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Nadia Menkveld , Hans van Cleef

Na een stijging van meer dan 10% in 2016 lijkt het opwaarts potentieel voor de CRB-index beperkt voor 2017. We zijn wel in lichte mate positief over de prijzen van de meeste basismetalen en van olie. De aanhoudend sterke vraag uit China en een afname van het overaanbod kunnen leiden tot bescheiden prijsstijgingen. Voor olie zien we de grootste kans op een prijsstijging in de tweede helft van het jaar. Dan worden de effecten van lagere olieproductie door de OPEC tenietgedaan door hogere productie in de VS. Op agrarische grondstoffen en granen hebben we een meer neutrale visie. We verwachten prijsdalingen bij edelmetalen in de eerste helft van 2017. Een belangrijke bepalende factor in 2017 zal de dollar zijn. Wij verwachten drie renteverhogingen door de Fed, wat meer is dan de marktverwachting op dit moment. Daarom kan de EUR/USD volgens ons dalen naar 0,95 in de loop van 2017. Omdat de meeste grondstoffen in dollars genoteerd zijn, zal een sterkere dollar het opwaarts potentieel van grondstoffen kunnen beperken.

Maandupdate-grondstoffen-januari-2017.pdf (535 KB)
Download

Energie: Olie: vast in een smalle bandbreedte

Wij verwachten dat de olieprijzen binnen een relatief smalle bandbreedte zullen blijven gedurende de eerste helft van 2017. OPEC- en niet-OPEC productieverlagingen kunnen de prijs omhoog brengen. Hogere olieprijzen kunnen echter ook leiden tot hogere schalieolieproductie in de VS. Daarnaast kan een sterkere dollar het opwaarts potentieel van de olieprijzen beperken. Daarom verwachten wij een bandbreedte van USD 50-60/bbl voor Brent olie in de eerste helft van het jaar. Het tekort aan investeringen in de sector kan leiden tot speculatie over mogelijke tekorten in de tweede helft van het jaar.

Edelmetalen: Verdere daling goudprijzen

Voor de eerste helft van 2017 verwachten wij een daling van de goudprijzen. Vraag van beleggers naar goud als belegging blijft een van de belangrijkste prijs bepalende factoren. Op dit moment is het onaantrekkelijk om in goud te beleggen. Wij verwachten een verdere stijging van de Amerikaanse dollar, hogere Amerikaanse officiële rentes en hogere rendementen op Amerikaanse staatsobligaties. Verder zijn wij positief over de  Amerikaanse economie. Deze factoren zijn negatief voor goudprijzen; die kunnen dalen tot USD 1.046 (dieptepunt 2015). Daarna verwachten wij een stabilisering van de prijzen.

Basismetalen: Goed sentiment in basismetaalmarkten

De aluminiumvraag blijft goed. De aanhoudend fors hoge beschikbaarheid dempt echter significante prijsstijgingen. De koperprijs houdt zijn opwaartse trend vast, hoewel de grillige patronen in de LME-voorraden een obstakel vormen. De nikkelmarkt heeft de LME-voorraden zien groeien in de afgelopen twee maanden, wat leidde tot lagere prijzen. De grote voorraden, de onzekerheid over de Indonesische beschikbaarheid en de vraag naar roestvrij staal zetten een rem op het tempo van deze stijging. De zinkprijs zal in 2017 stijgen, gestimuleerd door de tekorten en het overtuigende herstel in de bouwsector.

Ferro metalen: Prijscorrecties bij ijzererts en cokeskolen

Wij verwachten dat de prijsontwikkelingen op de ferromarkten een divers beeld zullen laten zien. De prijzen van ijzererts en cokeskolen volgen een neerwaartse trend als gevolg van ruimer aanbod. Met de prijscorrectie op de cokeskolenmarkt sinds medio december, lijkt de markt te bewegen naar een nieuw evenwicht. De beschikbaarheid van ijzererts is nog steeds groot en dit brengt prijsdruk. De prijs van staal zal licht stijgen, met name dankzij de relatief goede vraag. Deze prijsstijging zal aanhouden totdat de verhouding tussen de staalprijs en de grondstofprijzen voor het maken van staal normaliseert.

Agrarisch: Sojaprijzen onder druk door goede weersomstandigheden

Het jaar begon goed voor tarwe: door het koude weer in de VS en een lagere dollar steeg de tarweprijs. Het USDA verwacht echter dat de tarwevoorraden het hoogste niveau sinds de jaren ’80 zullen bereiken. De sojaprijzen staan ook onder druk. Na een relatief goed jaar in 2016 door de sterke vraag en de ongunstige weersomstandigheden, kunnen de zaken er anders voorstaan in 2017. De oogstcondities in Brazilië – de grootste exporteur van soja- zijn gunstig en men verwacht een goede oogst. Daarnaast valt de Amerikaanse export van sojabonen tegen, wat een indicatie kan zijn dat de vraag aan het afkoelen is.