Groeimogelijkheden voor de transportsector in 2017

door: Bart Banning

Beeldbank_sectoren_transport_cargo_industry_industrie_haven_197539418“De toegenomen goederenvolumes van 2016 zijn in lijn met de macro-economische cijfers: de Nederlandse economie presteerde beter dan verwacht, de bouwvolumes stegen flink en de werkgelegenheid nam toe. Er werd meer geïnvesteerd in transportmiddelen en logistiek vastgoed. En ook op het overnamefront waren vele partijen actief.

Kortom: een positief ondernemerssentiment vanuit vertrouwen, met een focus op groei in 2017.

Wat gaat 2017 de sector brengen?

Op grond van de macro-economische cijfers verwacht ABN Amro dat ook in 2017 de volumes zich positief ontwikkelen (zie kader bron: ABN AMRO Sector Advisory). Positieve groeicijfers zijn een belangrijke voedingsbodem. Ze geven ondernemers veel energie. Energie die nodig is om richting te bepalen voor toekomst en strategie, want deze tijd geeft veel kansen, maar ook bedreigingen. Dit onderwerp moet dan ook prominenter op de agenda. Strategie en visie vormen namelijk de basis voor een toekomstbestendig bedrijf.

Daarnaast is er een drietal thema’s waarop ik in 2017 de aandacht zou willen vestigen:

1. Digitalisering geeft vernieuwing.

Automatisering zal versnellen; proeven met de inzet van drones zijn aan de orde van de dag. Dat geldt ook voor de wijze waarop beschikbare data toepasbaar wordt gemaakt. Dit is leidend in de efficiencyverbetering van bestaande logistieke processen. De sector kent een aantal koplopers die hier serieus mee aan de slag zijn; het is nu tijd voor de volgers om aan te klampen.

2. Personeel blijft belangrijkste asset.

Vele sectoren ervaren een probleem bij het vinden van nieuwe werknemers. Zij vissen allemaal in dezelfde vijver. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers in de sector Transport en Logistiek een tandje moeten bijzetten om zich te profileren als interessante werkgever. Het chauffeurstekort is bekend, maar kijk ook naar IT-ers en de invulling van de financiële functie. Aandacht voor personeelsbeleid en de evenwichtige opbouw van uw personeelsbestand (leeftijd/denkkracht/uitvoerend) is nodig.

3. CO2-reductie door ketenintegratie; niet morgen, maar vandaag.

De sector neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om CO2-reductie. Ontwikkelingen rond circulaire economie, toenemende urbanisatie en stijging van e-commercestromen zorgen echter voor een enorme opgave aan ons allemaal (Factor6 programma Connekt). De oplossing ligt (simpelweg) in ketensamenwerking. Zeker geen nieuw thema, maar de start-up Quicargo en een recent initiatief als SMiLe geven aan dat het kan. Wellicht dat het serieuze tekort aan chauffeurs in combinatie met de opgave van de CO2-reductie de onbenutte potentie (lees: leegrijden) in 2017 versneld kan realiseren.

2017 wordt naar mijn mening ‘smullen’ voor ondernemers in de logistiek!                                        

Ondernemers staan midden in de snel veranderende omgeving, die meer dan ooit wordt gedreven vanuit technologische innovaties. Samen met een aantrekkende economie, in een land waar de Topsector Logistiek hoog op de agenda staat, lijken alle ingrediënten aanwezig voor ondernemers om hun bedrijven naar een volgende, duurzame fase te loodsen. Kansen zien is een van de drivers, waarom juist u ondernemer bent geworden! Deel daarom de agenda met uw opdrachtgevers en leveranciers. En dus ook met de bank; wij zijn geïnteresseerd in de kansen voor uw bedrijf en delen graag onze visie met u.”

macro economie sectoren 2017