FX Weekly – Sterkere dollar eerste helft 2017

door: Georgette Boele

In deze publicatie: De dollar startte het jaar sterk maar is onder druk gekomen door lagere Amerikaanse obligatierentes en een kleiner renteverschil met andere valuta’s. We denken dat de dollar het opwaarts momentum binnenkort oppakt en dat EUR/USD onder pariteit komt in H1 2017.

FX-Weekly-6-januari.pdf (153 KB)
Download

Veranderde aandacht

Sinds onze laatste FX Weekly, van 9 december 2016, zijn er veel ontwikkelingen geweest op de valutamarkten. Ten eerste is EUR/USD het dieptepunt van maart 2015 gepasseerd. De koers is verscheidende malen onder 1,04 gedoken, onder andere in de eerste dagen van dit jaar. Doordat de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en het renteverschil afnamen, daalde de dollar weer. De koers is nu terug op 1,06.

Ten tweede is de aandacht op de valutamarkt nu gericht op inflatoire ontwikkelingen. Dat komt door de stijging van de inflatie in de eurozone en hogere subindex voor prijzen van de Amerikaanse inkoopmanagersindex. Als gevolg hiervan zullen beleggers waarschijnlijk op een andere manier naar macro-economische cijfers kijken. Mochten Amerikaanse macro-economische cijfers sterker uitkomen dan verwacht en de inflatoire druk ook lijken toe te nemen, dan kan de dollar onder druk komen. Dit komt doordat de Amerikaanse reële rente (nominale rente minus inflatie) dan stabiliseert of zelfs daalt. De reële rente is een cruciale factor als het gaat om valutabewegingen, ook van de dollar.

Ten derde is het waarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente in hoger tempo zal opvoeren vanwege de goede vooruitzichten voor de economie, de krapte op de arbeidsmarkt en de verwachte fiscale stimulering. De notulen van de decembervergadering bevestigden de bereidheid van de Fed om de rente drie keer met 25bp te verhogen dit jaar (dit komt overeen met onze visie). Beleggers zijn echter wat onzeker geworden over de invloed van deze renteverhogingen op de Amerikaanse economie. Financiële markten gaan overigens uit van twee renteverhogingen van 25bp dit jaar.

Sterkere dollar in eerste helft van 2017

Ondanks de recente zwakte van de dollar verwachten we dat de munt binnenkort weer gaat aantrekken tegenover de euro. We denken dat de reële rente in de VS weer zal stijgen wat positief is voor de dollar. Daar komt bij dat we verwachten dat het verschil in obligatierentes tussen VS en Duitsland zal toenemen, waardoor de dollar het opwaarts momentum weer oppakt. Daarnaast verwachten wij dat de ECB haar soepele monetaire beleid voortzet en er politieke onzekerheid in de eurozone blijft. Hierdoor kan de euro onder druk komen. Onze prognose laat een daling van EUR/USD zien naar 0,95 in de eerste helft van 2017. Dat is dus onder pariteit (EUR/USD 1:1).

170106-fx

170106-fx1