FX Weekly – Dollar en sterling onder druk

door: Georgette Boele

In deze publicatie: Beleggerssentiment ten aanzien van de dollar iets verslechterd, terwijl de euro gesteund werd door cijfers en ECB-notulen. Sterling uit de gratie en prognose Japanse yen naar beneden bijgesteld.

FX-Weekly-13-januari.pdf (367 KB)
Download

Beleggerssentiment ten opzichte van de dollar iets verslechterd…

Sinds 3 januari ligt de Amerikaanse dollar onder druk. Dit komt voornamelijk doordat de rentes op Amerikaanse staatsobligaties zijn gedaald. Daar komt bij dat het beleggerssentiment ten aanzien van het toekomstige beleid van Donald Trump iets aan het veranderen is. Doordat er nog details ontbreken over het groeibeleid zijn beleggers ongeduldig geworden. Dit heeft een negatief effect gehad op de Amerikaanse dollar. Commentaar van Fed-voorzitter Janet Yellen gaf de dollar wel een duwtje in de rug. Ze zei dat het werkloosheidspercentage laag is en dat loongroei begint op te lopen. We verwachten dit jaar drie renteverhogingen van 25bp elk. Dit is meer dan de markt nu verdisconteert.

…terwijl de euro gesteund werd door cijfers en ECB notulen

Waar de stemming onder beleggers ten aanzien van de dollar iets is verslechterd, is die ten aanzien van de euro juist verbeterd. Dit komt doordat macro-economische cijfers over de eurozone beter zijn dan verwacht. De notulen van de ECB-vergadering in december waren bovendien minder verruimingsgezind dan wij hadden gedacht. De kans is toegenomen dat de ECB eerder tot tapering (terugdraaien monetaire verruiming) overgaat dan wij op dit moment in ons basisscenario ramen (januari in plaats van april 2018).

Het tweejaars renteverschil tussen Duitsland en Amerika is sinds het einde van 2016 opgelopen (zie grafiek). Hierdoor is EUR/USD ook gestegen.  We hebben nog steeds vertrouwen in onze EUR/USD voorspellingen. Op korte termijn lijkt de EUR/USD zich rond het huidige niveau te stabiliseren. Onze voorspelling voor het einde van het eerste kwartaal is 1.05. Voor het tweede kwartaal verwachten we dat de markt nogmaals gaat proberen het psychologische niveau van pariteit (EUR/USD 1:1) te breken. De redenen hiervoor zijn politieke onzekerheid in de eurozone, grotere renteverschillen in het voordeel van de dollar en het inprijzen van drie rentestappen van 25bp door de Fed.

170112 - fx1

Sterling uit de gratie…

Sinds 6 januari is het pond uit de gratie. De munt heeft het nog slechter gedaan dan de dollar. Deze verzwakking komt doordat beleggers zich weer ongerust maken over de gevolgen van een mogelijke harde Brexit. De beter dan verwachte macro-economische cijfers konden de stemming niet verbeteren. Zolang beleggers bezorgd blijven over een harde Brexit zal het pond onder druk blijven. We verwachten echter dat de regering van het VK een meer verzoeningsgezinde aanpak kiest. Dat zou moeten leiden tot een overeenkomst. Als gevolg hiervan zal het pond waarschijnlijk herstellen ten opzichte van de euro.

…en de Japanse yen naar beneden bijgesteld

Eerder deze week hebben we onze prognoses voor de Japanse yen naar beneden bijgesteld (zie het Engelstalige rapport FX Watch – More room for JPY weakness). We verwachten in Japan een veel ruimer monetair beleid dan in de VS en een verdere stijging van rendementen op Amerikaanse staatsobligaties. Dit zal de dollar waarschijnlijk een duw in de rug geven en de yen onder druk zetten. Onze nieuwe eindejaarsvoorspelling voor USD/JPY is 120 (was 115).

170112 - fx2

170112 - fx3