De afvalcontainer als graadmeter voor de renovatiemarkt

door: Madeline Buijs

Mijn dagelijkse fietsrit naar het station van ongeveer 10 minuten geeft een goed beeld van de stand van de bouwsector in de stad. Hoe dichter ik bij het centrum kom, hoe groter de bouwprojecten. Nu woon ik in Utrecht en met de verbouwing van het station en Hoog Catharijne is er al jaren bepaald geen gebrek aan bouwactiviteit in het centrum. Ook tijdens de crisis werd daar stevig doorgebouwd.

Maar wat me de afgelopen tijd nog meer opvalt, is de bouwactiviteit in de woonwijk waar ik woon. In elke straat staan meerdere afvalcontainers bij woningen die grondig worden verbouwd. Meestal heeft enige tijd daarvoor het ‘te koop’-bord in de tuin gestaan. Dit past bij mijn aanname dat de renovatie van woningen gelijke tred houdt met de ontwikkelingen op de woningmarkt. Maar is dit eigenlijk wel te meten?

Het is namelijk lastig om de ontwikkelingen in de renovatie van woningen te volgen, want de beschikbare cijfers over deze markt zijn onvolledig. In het verleden heb ik al eens onderzocht of het aantal transacties van bestaande koopwoningen correleert met de vergunningen die voor renovaties van woningen worden afgegeven. Daar is een duidelijke correlatie tussen te zien. De vergunningen reageren met enige vertraging op de transacties. Het probleem is dat voor veel renovaties helemaal geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. En naar verwachting kan er in de toekomst nog meer vergunningsvrij worden verbouwd. De conclusie moet daarom eigenlijk zijn: gróte verbouwingen zijn sterk gecorreleerd met de transacties op de woningmarkt.

Een andere graadmeter van de renovatiemarkt is de omzetontwikkeling van kleine bouwers. Grote bouwers wagen zich niet aan verbouwingen bij particulieren. Helaas houdt het CBS alleen cijfers bij over kleine bouwers in de woning- en utiliteitsbouw en gespecialiseerde bouw. Dit zijn heel brede sectoren waardoor niet duidelijk is welke omzet kleine bouwers halen uit de renovatie van woningen. Misschien is de beste oplossing wel een statistiek van de verhuur van afvalcontainers. Dat zou een goede graadmeter voor de renovatiemarkt zijn.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 24 januari 2017