Zit de koperprijs op het goede spoor?

door: Casper Burgering

Vorige week mocht ik op de BNR nieuwsradio een toelichting geven op de koperprijs. De aanleiding was niet eens de sterke rally van de koperprijs in de afgelopen weken. Nee, het waren de koperdiefstallen bij de NS en de ongemakken die dat opleverde voor het treinreizigers. Gedurende het gesprek werd gevraagd naar mijn verwachting voor de koperprijs. Die prijs kan volgens mij in 2017 verder oplopen. Ik legde de journalist uit dat de stabielere economische trend in China, de economische stimuleringsprogramma’s in China en de VS, een zwakkere dollar en aantrekkende activiteit in eindgebruikende sectoren (zoals industrie, bouw, automotive en de energiesector) goede ingrediënten zijn voor een verdere prijsstijging. Zijn afsluitende vraag was vervolgens een verrassende. ‘Dus in 2017 kunnen we meer koperdiefstallen en dus treinvertragingen tegemoet zien?’ Tsja…

Koper is een belangrijk onderdeel van de economie en heeft met name in opkomende landen een belangrijke rol. Mondiaal gezien heeft China een opvallend groot aandeel in de consumptie van koper. Maar eigenlijk speelt koper een belangrijke rol in heel veel economieën. Naast de eerder genoemde grote eindgebruikende sectoren komt koper ook veel terug in ons dagelijks leven (denk aan mobiele telefoons, tablets, huishoudelijke apparaten en dus ook spoor). Het materiaal heeft daarmee een directe relatie met de totale bedrijvigheid in de economie. En omdat de toepassingsmogelijkheden van koper zo divers zijn, wordt vaak gesuggereerd dat de trends in de kopermarkt een goede voorlopende indicator vormen voor de gezondheid van de mondiale economie. In dit verband wordt naar koper gerefereerd als ‘Dr. Copper’.

Het ziet er naar uit dat de wereldeconomie in een redelijk tempo groeit en dat de groei in sommige sectoren aan vaart wint. Deze trend zien we terug in veel indicatoren. De inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de verwerkende industrie, die het ondernemersvertrouwen meten, wijzen inderdaad op een economisch aantrekkende beweging. De PMI’s zijn in China, de eurozone en met name in de VS gestegen. Het vertrouwen neemt toe, het sentiment onder investeerders stijgt en de risico-aversie daalt. Liquiditeit vloeit daarmee naar de basismetaalmarkten en de prijzen nemen een vlucht.

Maar dat het zo hard zou gaan met de koperprijs, in zo’n kort tijdsbestek, dat heeft niemand voorzien. De ijzersterke rally van de koperprijs heeft in ieder geval veel indruk achtergelaten, kennelijk ook bij de dievengilde. De rally begon op 25 oktober en de prijs is sindsdien met meer dan 26% toegenomen. De koperprijs schommelt nu rond het niveau van EUR 5,50 per kg. In historisch perspectief is deze prijs echter nog relatief laag, want begin 2011 werd het recordniveau van EUR 7,56 per kg aangetikt.

Terug naar de afsluitende vraag van de journalist. Jammer genoeg zit er een relatie tussen de koperprijs en het aantal koperdiefstallen. In 2011, toen de prijs hoog was, had de NS te maken met 516 gevallen van koperdiefstal. Na 2011 zwakte de koperprijs sterk af en in 2015 registreert ProRail ‘maar’ 161 gevallen van koperdiefstal. Dus met de recente koperprijsrally en onze vooruitzichten voor de koperprijs, zullen treinreizigers ook in 2017 geduldiger moeten zijn. Alvast één goed voornemen.

Deze column is op 23 december 2016 gepubliceerd in het vakblad voor de maakindustrie ‘Vraag & Aanbod’