Visie op rente en euro – Hogere lange rente, sterkere dollar

door: Nico Klene

Visie gewijzigd – ramingen aangepast

Onze visie op de lange rente en de euro is veranderd:

  • De lange rente gaat waarschijnlijk niet meer richting 0%, maar zal wat oplopen – vooral later in 2017.
  • De dollar wordt sterker ten opzichte van de euro door het uiteenlopende monetair beleid in de VS en de eurozone.

Onze visie op het beleid van de ECB is niet gewijzigd:

  • De ECB zal langer doorgaan met het opkoopprogramma dan tot en met maart 2017.
  • Vermoedelijk gaat de ECB het arsenaal aan obligaties dat zij kan opkopen, uitbreiden.
2016-12-visie.pdf (81 KB)
Download

Leidt verkiezing Trump tot hogere rente en sterkere dollar?

Een belangrijke gebeurtenis in november  was de onverwachte verkiezingsuitslag in de VS. Voor ons was dit reden om de ramingen voor de rente en de dollarkoers flink aan te passen.

Wat het beleid van Donald Trump gaat worden, is nog niet zeker. Maar wél verwachten wij (en velen met ons) dat hij een stimulerend economisch beleid gaat voeren van belasting­verlagingen en extra uitgaven aan infrastructuur.

Als gevolg van dat beleid zal de groei in de VS in de loop van 2017 omhoog gaan en zal de inflatie méér stijgen. Voor de Fed zal dit reden zijn om de rente extra te verhogen. Méér dus dan aanvankelijk werd aangenomen. In de eurozone wordt het monetair beleid echter vermoedelijk juist wat verruimd. Er is dus sprake van uiteenlopend monetair beleid. Gevolg daarvan zal zijn dat de dollar sterker wordt ten opzichte van de euro.

Verdere verruiming door ECB verwacht

De groeiramingen voor de eurozone zijn nauwelijks aangepast. De inflatie gaat oplopen door onder meer stijgende energie­prijzen, maar zal in 2017 en 2018 nog steeds onder de ECB-norm van bijna 2% blijven. De kerninflatie, waar de energie­prijzen niet in zitten, zal echter waarschijnlijk heel laag blijven.

Daarom verwachten we dat de ECB haar ruime beleid zal voortzetten en 8 december zelfs enige verdere verruiming zal aankondigen: waarschijnlijk zal zij haar opkoopprogramma verlengen van maart naar september 2017. Een van de andere door ons verwachte maatregelen is dat de ECB ook obligaties gaat opkopen met een rendement lager dan -0,4% (niveau van de depositorente).[1]

Overigens gaan wij ervan uit dat de ECB zelfs tot en met maart 2018 door zal gaan met haar opkoopprogramma van obligaties. Pas daarna zal de Bank overgaan tot het geleidelijk verlagen van het maandelijkse opkoopbedrag.

grafike-dec16

Ramingen lange rente verhoogd

Onder invloed van de ontwikkelingen in de VS is de tienjaars­rente in Duitsland en Nederland in november per saldo opgelopen. Ook de heel stellige verwachting dat de Fed in december de rente gaat verhogen, speelde een rol.

Als gevolg van de al genoemde beleidsmaatregelen in de VS zal de lange rente daar verder gaan stijgen. Dat beïnvloedt ook de lange rente hier. De verruimende maatregelen van de ECB zullen daarentegen nog wat drukkend werken. Later in 2017 kan de lange rente wat meer gaan oplopen als de markten rekening gaan houden met het terugschroeven van de obligatieaankopen van de ECB. Eind 2017 kan de tienjaars­rente dan ook duidelijk hoger uitkomen dan we eerder dachten.

Euro zwakker ten opzichte van de dollar

De dollar is vorige maand sterker geworden ten opzichte van de euro. Dat had vooral te maken met de verkiezing van Trump en de verwachting dat hij een stimulerend beleid gaat voeren.

Zoals gezegd, gaan we ervan uit dat de Fed in 2017 en 2018 de rente meer gaat verhogen dan we eerder aannamen. Daarom hebben we onze raming voor de dollarkoers verhoogd. We gaan er nu van uit dat de dollar in de loop van 2017 door de pariteitskoers met de euro gaat (USD 1 = EUR 1).

————————-
[1] Bovendien zou de ECB – tijdelijk – wat soepeler kunnen omgaan met haar zelf opgelegde restricties (zoals de ‘kapitaalverdeelsleutel’) als ontwikkelingen  op de financiële markten dat wenselijk zouden maken.