Eindejaarsrally in basismetaalprijzen

door: Casper Burgering

In deze publicatie: Koperprijs herstelt door verbeterde Chinese macro-cijfers en beter sentiment onder investeerders. Infrastructurele plannen in China en de VS hebben een positief effect op industriële metaalmarkten. Veel staalfabrieken in China in de problemen door hogere prijzen voor ruwe materialen.

Industriele Metalen Monitor-dec 2016.pdf (474 KB)
Download

Voorzichtig economisch optimisme over 2017 en 2018

De mondiale economie houdt zijn groeitempo vast, maar blijft in historisch perspectief wel gematigd. Wij denken dat de economische groei in de eurozone de komende jaren niet spectaculair zal zijn, maar we gaan wel uit van een lichte groeiverbetering. Voor de Chinese economie verwachten wij dat de geleidelijke groeivertraging doorzet. De Chinese overheid heeft er belang bij om de groei op peil te houden en een harde landing te voorkomen. De omschakeling naar een meer bestendig economisch groeimodel (groei door consumptie in plaats van investeringen) is een kwestie van lange adem. De risico’s blijven in elk geval groot: hoge schuldenposities, zwakke private investeringen, overcapaciteit en geopolitieke spanningen. We hebben de economische vooruitzichten voor de VS herzien. Door de belastingplannen van Trump kan de economie een stimulans krijgen. Maar de onzekerheden zijn hoog met name vanwege mogelijke protectionistische beleidsmaatregelen.

Basismetaalprijzen nemen een vlucht

basis-en-ferroIn het vierde kwartaal maakten zowel de staal- als de basismetaalprijzen een spurt mee. De staalprijzen stegen in veel regio’s, mede dankzij het aantrekkende sentiment, de relatief lage voorraden bij eindgebruikers en een toename van de vraag in de bouw- en automotive sector. Eindelijk weer een positief geluid, zeker na een uitermate rustig derde kwartaal. Tot dusver kon de toename in het vierde kwartaal de sterke stijging in het eerste half-jaar niet overtreffen. Bij de basismetaalprijzen is het patroon anders. Daar zien we een tot en met het derde kwartaal relatief veel volatiliteit in de prijzen, en een heuse rally in het vierde kwartaal. Die sterke stijging van de basismetaalprijzen vond vooral plaats in de laatste week van oktober. Vanaf dat moment werden steeds frequenter goede macro-cijfers gerapporteerd, vooral vanuit China. Die hebben een positieve uitwerking op het sentiment. Vervolgens daalden de prijzen in aanloop naar de verkiezingen in de VS, maar toen het stof was neergedaald, nam het optimisme weer de overhand.

Alle industriële metaalprijzen sterk gestegen

Door minder productie op de Chinese cokeskolenmarkt en een sterkere toename van het aantal spotmarkttransacties is de prijs voor cokeskolen sinds mid-augustus sterk gestegen. De aanbodreactie op de hogere prijzen die wij in de vorige monitor aankondigden lijkt zich in oktober-november te manifesteren. De markt wordt minder krap en het aanbod evenaart de vraag. Dat duidt erop dat prijzen zullen afzwakken. De sterkere cokeskolen- en ijzerertsprijs heeft hogere staalprijzen tot gevolg. De koperprijs heeft een indrukwekkende rally achter de rug en heeft daarmee aansluiting gevonden bij het groeipad van de andere basismetaalprijzen. De opleving van de Chinese industriële activiteit en beter economisch sentiment ligt hier aan ten grondslag. Ook wordt veel koper in China opgekocht als een hedge tegen de verdere depreciatie van de yuan. Van alle basismetalen is de zinkprijs nog steeds het best presterende metaal. Dit vindt zijn oorsprong in meer fundamentele trends. Er is op korte termijn nog geen oplossing voor het aanbodtekort van zinkertsen en dit heeft een prijsopdrijvend effect.

Premies directe levering houden stand

De hoogte van de premies voor directe levering houdt verband met de beschikbaarheid van de metalen in de markt. Momenteel kunnen we consta-teren dat de premies voor aluminium, koper en nikkel in Europa nog steeds op een vergelijkbaar niveau staan als in 2010. De premie voor zink is de laatste paar maanden nagenoeg stabiel gebleven. In deze markt staat de beschikbaarheid van met name de zinkerts onder druk en dat houdt de premies voor het geraffineerde materiaal stabiel. Van alle basismetaal-markten is de beschikbaarheid van aluminium het sterkst sterk toegenomen, wat verband houdt met de striktere load-in/load-out voorschriften bij LME opslaghuizen. De marktverwachtingen duiden er niet op dat de premies voor aluminium op de korte termijn sterk zullen toenemen. Daarvoor zijn de huidige spotmarkttransacties in Europa nog te laag. Bovendien lijkt het erop dat de beschikbaarheid van aluminium in de veel markten voorlopig goed blijft. Dat drukt de prijs voor aluminium en houdt de premies laag.

Voorraden basismetalen dalen verder

Tussen 2012-2015 liggen de totale voorraden tussen de 29 tot 31 weken van de totale consumptie. In deze periode is het aanbod ruim voldoende en is de vraag relatief zwak, met relatief lage prijzen tot gevolg. In 2016 zien we een lichte verbetering in de marktbalans en nemen de totale voorraden af naar 27 weken. Het sentiment in de markt is positiever geworden, mede dankzij enkele hoopgevende macro-cijfers uit China in het vierde kwartaal. De infrastructurele plannen in China en ook de voorgenomen investeringen in infrastructuur in de VS, werken positief door op basismetaalmarkten. De vooruitzichten voor de groei van de vraag naar industriële metalen blijft gunstig. En dat gaan we ook terugzien in de trend in de voorraden in 2017 en 2018. De voorraden in weken consumptie nemen gestaag af. Voor 2018 gaan we ervan uit dat het aantal weken voorraden het niveau zal evenaren als vlak voor de crisis van 2008-2009.

Prijs ruwe grondstoffen stuwt de staalprijs

cruVan 2012 tot en met 2015 hebben zowel de staalprijs als de prijzen voor de ruwe materialen voor het maken van staal (ijzererts en cokeskolen) een glijvlucht gemaakt. In deze periode is de staalprijs met 53% afgenomen, terwijl de CRU staalgrondstoffenindex met 67% daalde. Sinds het begin van 2016 is het beeld gekanteld en zien we weer prijsstijgingen in beide categorieën. Het marktsentiment is in 2016 aanzienlijk verbeterd. De vraag vanuit de bouwsector en automotive (met name in China en Europa) is goed. De verwachting is dat groei in bedrijfsactiviteiten in deze sectoren nog wel even aanhoudt. Ook de stimuleringsplannen van de Chinese overheid en de VS biedt de mondiale staalsector hoop. Daarnaast zijn veel investeer-ders hoopvol gestemd over de plannen van China om de overcapaciteit van staal aan te pakken. Maar tot dusver is hier nog bitter weinig bewijs van.

Indicatoren Chinese staalmarkt relatief ongunstig

De indicatoren over de Chinese staalsector duiden er niet op dat al veel aan de ambitieuze hervormingsplannen is gedaan. De staalproductie neemt nog steeds toe en de import van ruwe materialen blijft maandelijks toenemen. Wel zien we dat de export van staal de laatste drie maanden afneemt als gevolg van de importheffingen van Chinees staal in de VS en Europa. Ook de binnenlandse vraag naar staal is verbeterd en daarmee is de aandacht voor exportmarkten afgenomen. De hogere prijzen voor ruwe materialen is voor veel staalfabrieken in China (met weinig marktmacht) een probleem. Hogere inkoopkosten dwingt veel fabrieken om onderhouds-programma’s eerder in te plannen. Op die manier hoopt men meer controle over productievolumes en marges te krijgen. In China zijn de financieringskosten toegenomen en dat heeft geleidt tot een terugtrekkende beweging van investeerders. De risico-aversie neemt dan toe, want een afname van de liquiditeit in China heeft doorgaans een negatief effect op de vraag naar industriële metalen. En dat drukt de prijzen.