De agrarisch ondernemer van morgen

door: Pierre Berntsen

De aanloop van de verkiezing van de Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2017 is begonnen. Een mooi initiatief, maar zeker geen doel op zich. Het wil ondernemers inspireren en ondernemerschap in de sector stimuleren. Als bank zien we dagelijks de enorme verschillen in ondernemerschap. Hoe sommige ondernemers in lastige marktomstandigheden hun bedrijf door ontwikkelen, terwijl anderen stilvallen. Het is intrigerend om te zien. Maar hoe komt dat toch? Een vraag die ons al jaren bezighoudt. We moeten wel want we ontvangen elke dag vele kredietaanvragen van ambitieuze ondernemers. Het is onze taak om deze plannen op waarde te schatten. En te beoordelen of de juiste vaardigheden aanwezig zijn om de plannen uit te voerenlannen maken is één, maar het echte verschil maak je in de praktijk.

Van sectorplannen naar ondernemerschap 

De afgelopen periode zijn diverse sectorplannen de revue gepasseerd: het plan Herstructurering Glastuinbouw, het actieplan Vitialisering Varkenshouderij het plan van de commissie-Veerman.  Aan plannen geen gebrek. De vraag is of ze genoeg zijn om het inkomen van boeren en tuinders écht te verbeteren. Ik ben van mening dat naast deze plannen vooral versterking van het ondernémerschap bijdraagt aan inkomensverbetering van de Nederlandse boer en tuinder. Het verschil tussen vakmanschap en ondernemerschap is dat je je bewust bent van de positie van je bedrijf in het grotere geheel, en beslissingen neemt die deze positie versterken.

Omdat de wereld om ons heen zo snel verandert, vraagt dit om continue ontwikkeling van ondernemerschap. Het valt mij op dat genomineerden voor de verkiezing Agrarisch Ondernemer van het Jaar nagenoeg allemaal actief zijn in de afzetketen van hun producten. Ze kijken door de keten heen en begrijpen hoe ze waarde kunnen toevoegen. Soms hoor ik ondernemers mopperen op de eisen die afnemers stellen aan hun product of productiewijze. Begrijpelijk. Maar je kunt je ook de vraag stellen of je wel in de juiste afzetketen zit, als deze je niet uitdaagt.

Meer ambitie vraagt om meer vaardigheden

Naarmate investeringsplannen ambitieuzer zijn, zullen ook de vaardigheden van de ondernemer beter moeten zijn. Immers: meer vreemd vermogen vraagt om betere financiële prestaties. Als bank kijken we daarbij naar de visie de van de ondernemer, het vakmanschap, zijn financieel inzicht, zelfkennis en aanpassingsvermogen. Dit zijn onderwerpen waar elke zelfkritische ondernemer ook over na denkt. Wat zijn mijn ambities en mijn doelen? Heb ik de juiste vaardigheden om deze doelen met mijn bedrijf te realiseren? Ben ik in staat om mijn minder sterke kanten te ontwikkelen of anders te organiseren? Hoe reageer ik als de markt of de wereld om me heen verandert? Moet ik het over een heel andere boeg gooien? We spreken daar dagelijks over met ondernemers. Binnen ABN AMRO versterken we kennis op dit gebied door training en opleiding. En door goed naar marktontwikkelingen en onze portefeuille te kijken. De inzichten die we opdoen, delen we graag met relaties en sectorgenoten.

Bank van morgen

Bovenstaande vraagt ook wat van ons als bank en medewerkers. Zijn we daadwerkelijk de bank van morgen en hebben we de juiste vaardigheden? Ook wij moeten ons blijven ontwikkelen. Je mag ons daar als ondernemer op aanspreken. Ga het gesprek met ons aan over hoe we je als ondernemer kunnen versterken. Dit stelt ons in de gelegenheid om morgen een betere bank te zijn dan vandaag.