VS Watch – Tijdschema verkiezingsdag VS

door: Maritza Cabezas

De eerste stemmers van de dag

Op 8 november gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De winnaar heeft 270 zetels nodig in het Kiescollege dat uiteindelijk de president kiest. Het tijdstip waarop de stembureaus opengaan, verschilt per staat en ligt tussen 6.00 en 7.00 uur EST (tussen 12.00 en 13.00 uur onze tijd). De stembureaus gaan dicht tussen 19.00 en 24.00 uur EST (tussen 1.00 en 6.00 uur onze tijd). Zodra de stembureaus in een staat zijn gesloten (het tijdstip hiervan hangt af van de tijdzone waarin de staat ligt; de VS kent zes tijdzones), wordt op basis van exit polls die gedurende de dag zijn uitgevoerd, een prognose voor die staat gegeven. Dit geeft een goede indicatie wie de zetels voor die staat in het Kiescollege heeft gewonnen. De eerste prognoses zullen komen uit de staten aan de oostkust. Vaak heeft Dixville Notch, een kleine plaats in New Hampshire, de primeur maar andere plaatsen liggen op de loer.

160111-Verkiezing-tijdschema.pdf (124 KB)
Download

161101-vs1

Peilingen in ´swing states´ zijn al snel beschikbaar

Op basis van het vroegst haalbare tijdstip voor de bekendmaking van peilingen (zie onderstaande tabel) en prognoses, hebben we al om 19.30 uur ET (1.30 uur onze tijd) een goed idee of Hillary Clinton in het Kiescollege kan rekenen op de steun van de swing states, staten waar geen van de presidentskandidaten op dit moment een duidelijke meerderheid heeft. Vooral de uitslag in Florida (goed voor 29 zetels) en Ohio (goed voor 18 zetels), die rond 1.30 uur onze tijd wordt verwacht, is belangrijk. De kiezers zijn hier tot nu toe sterk verdeeld. Bij winst van de Democraten in deze staten heeft Clinton wellicht de vereiste meerderheid in het Kiescollege. De Amerikaanse tv zal op zijn vroegst pas om 23.00 uur EST (5.00 uur onze tijd) een van de kandidaten tot winnaar uitroepen.

161101-vs2-2

Formele benoeming van de president

De uitslag van de verkiezingen op 8 november vormt de basis voor de vorming van een nieuwe regering. In elke staat worden dan de kiesmannen gekozen die zitting nemen in het Kiescollege. Op 19 december komen in alle staten deze kiesmannen bijeen om hun stem uit te brengen voor de president en vicepresident. Slechts in uitzonderlijke gevallen hebben leden van het Kiescollege zich niet gehouden aan hun belofte en niet gestemd voor de kandidaat die in hun staat als winnaar uit de stembus was gekomen. De aldus uitgebrachte stemmen moeten op 28 december in het bezit zijn van de president van de Verenigde Staten en andere daartoe aangewezen functionarissen. Deze stemmen worden pas op 6 januari 2017 officieel geteld, waarna de zittende vicepresident Joe Biden de uitslag van de stemming in het Kiescollege bekend zal maken.

161101-vs3