Verduurzamen zorgvastgoed is haalbaar

door: Anja van Balen

In 2020 moeten we als Nederland voldoen aan diverse milieudoelstellingen die Europa breed zijn afgesproken. Daarmee wacht ook de langdurige zorg een schone taak. Uit een recente marktverkenning van ABN AMRO blijkt dat selectieve verduurzaming voldoende is om de transitiedoelstellingen te halen. Dat vergt wel focus en ambitie.

Als financier van onder andere Nederlands zorgvastgoed, heeft ABN AMRO vastgoedspecialist HEVO gevraagd een marktverkenning te doen. Het doel was  inzicht krijgen in de status van de gebouwde voorraad uitgedrukt in duurzaamheidsperformance. En in het verlengde daarvan natuurlijk in de verandervereisten alsmede financieringsbehoefte die uit deze verduurzaming voortvloeien.

Selectief investeren

Uit de onderzoeksresultaten kan worden afgeleid dat de naderende Europese energiedoelstellingen vragen om nieuwe ambities. Ambities die zich richten op de energietransitie. Gezien de gerelateerde investeringskosten is het vereist om selectief te investeren zodat de zorginstellingen de kosten ook kunnen dragen; De omvang van het vastgoed in de langdurige zorg is ongeveer 22 miljoen vierkante meter (Bron: EIB). Dit gehele portfolio verduurzamen is te duur.
Wij adviseren  te focussen op panden tussen de 6 en 15 jaar oud. Deze panden scoren op de punten gebruikskwaliteit en gezondheid goed, voldoen aan de nieuwe eisen van een eventueel tweede leven van zorgvastgoed, en benutten nog niet alle mogelijkheden voor energiebesparing. Door te investeren in de energietransitie kan het gebouw nog minimaal de gewenste vijftien jaar mee. Een meer gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksresultaten kunt u lezen in het volledige onderzoeksrapport.

Gedrag en geld

Die investering in duurzaamheid is niet uitsluitend een kwestie van geld. 5 tot 10 procent CO2-reductie is al mogelijk door gedragsverandering. Het gaat dan om zaken als het lichtverbruik afstemmen op het daadwerkelijk gebruik, het sluiten van toegangsdeuren en ramen wanneer de verwarming aanstaat, of de verwarming een graadje lager instellen.

Waar het wel om geld gaat, hoeft verduurzaming van het vastgoed niet alleen een kostenpost te zijn. Het levert ook wat op . Naast een gezonde toekomst, kan verduurzaming beschouwd worden als een investering die op termijn rendement oplevert als gevolg van lagere energiekosten.

Zorgvastgoed

Duurzaam zorgvastgoed: een rekensommetje

Verduurzaming schuilt met name in het aanbrengen van LED-verlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Dit kost €185 per vierkante meter. Een pand met behulp van deze investeringen verduurzamen levert meer dan 60 procent CO2-reductie op. Er hoeft dus lang niet in alle panden geïnvesteerd te worden om aan de Europese milieudoelstellingen te voldoen. ABN AMRO schat dat voor de sector een totale investering van €900 miljoen volstaat; in 4 jaar is dat €225 miljoen per jaar. Ook de Rijksdienst voor Ondernemingen geeft adviezen over de verduurzaming van het vastgoed (Bron: RVO).

De investeringen zijn binnen bereik

Een aanzienlijk bedrag maar tegelijkertijd zijn dergelijke investeringen niet ongewoon in de zorg. De caresector houdt voor 2017 rekening met investeringen van € 2 miljard. (Bron: Headonline)  De € 225 miljoen voor verduurzaming zou daarbinnen kunnen passen. Zeker wanneer je je realiseert dat een duurzaamheidsinvestering zichzelf in minder dan tien jaar tijd terugverdient. Het gaat hier dus niet alleen om kosten; de investeringen leveren ook wat op.
ABN AMRO is bereid om de investeringen voor de energietransitie geheel te financieren, mits de organisatie financieel gezond is en blijft, en de bank voldoende zekerheden verkrijgt. In combinatie met de juiste focus en ambitie brengt dat de doelen van de energietransactie voor de sector binnen bereik. “Kortom, verduurzaming van het vastgoed is mogelijk voor iedereen met focus en ambitie.”

Verduurzaming langdurigezorg vastgoed (941 KB)
Download