Sterke groei Nederlandse economie in derde kwartaal

door: Nico Klene

In het derde kwartaal groeide de Nederlandse economie opnieuw sterk. Het groeicijfer was flink hoger dan dat van de eurozone.

bbp-nl

Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het derde kwartaal met 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k) – volgens voorlopige cijfers van het CBS. Verder is het groeicijfer van het tweede kwartaal iets opwaarts herzien naar 0,7% (was: 0,6%).

Sterkere stijging van gezinsconsumptie, woninginvesteringen en uitvoer

De meeste bestedingen stegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De investeringen in woningen deden het opnieuw goed (+7% k-o-k) en namen zelfs meer toe dan in het tweede kwartaal. Dat heeft te maken met het krachtige herstel van de woningmarkt. Ook de consumptie van gezinnen ging flink omhoog. Dat is niet echt een verrassing als we kijken naar de flinke koopkrachtverbetering dit jaar. Opmerkelijk is verder dat de investeringen van bedrijven zijn gedaald.

De uitvoer deed het ook goed. Zowel de uitvoer van goederen als die van diensten steeg. Dit beeld zien we ook bij de invoer. De totale invoer van goederen en diensten is echter iets minder gestegen dan de uitvoer.

Vooruitzichten: economische groei dit jaar richting 2%

Wij verwachten dat de economische groei aanhoudt. De groei van de wereldhandel is weliswaar nog steeds mager, maar er zijn aanwijzingen dat die groei wat aantrekt. Diverse economische ‘barometers’ zijn namelijk onlangs verbeterd – ook in Nederland. Verder blijft de forse koopkrachtverbetering nog een impuls voor de gezinsconsumptie. Dat wijst erop dat de Nederlandse economie blijft groeien. Door de sterke groeicijfers in de voorbije kwartalen zal de gemiddelde BBP-groei dit jaar duidelijk hoger uitvallen dan we dachten. De groei zou op zo’n 2% kunnen uitkomen (in plaats van 1½%).

Onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie, politieke onzekerheden vanwege het naderend referendum in Italië en verkiezingen in diverse landen van de eurozone, en de mogelijke gevolgen van het Brexit-besluit vormen risico’s voor de Nederlandse economie in 2017. Aan de andere kant is het denkbaar dat het (verwachte) beleid van de a.s. Amerikaanse president in de loop van 2017 een positieve impuls aan de economische groei zal geven.