Maandupdate Grondstoffen – Het Trump-effect

door: Casper Burgering , Georgette Boele , Hans van Cleef

De grondstoffen lieten een gemengd beeld zien na de Amerikaanse verkiezingen. De prijzen van industriële metalen (koper, ijzererts) stegen door speculatie. Deze speculatie was het gevolg van het door Trump aangekondigde beleid om de groei van de Amerikaanse economie een nieuwe impuls te geven. Desalniettemin daalde de goudprijs, als gevolg van een sterkere dollar en hogere rentes. De volatiliteit van de olieprijs nam aanzienlijk toe door speculatie dat de OPEC moeite zal hebben tot een overeenkomst te komen over de aangekondigde productieverlaging. Dit speelde in een situatie waarin Trump aankondigde een liberaler beleid te willen voeren ten gunste van de Amerikaanse energiesector. Toch verwachten wij een stijgende lijn voor olieprijzen op de langere termijn. De stijgende trend bij de prijzen van basismetalen zal aanhouden door sterke economische groei in de VS en een minder ongunstig vooruitzicht voor de Chinese economie. Goud- en zilverprijzen blijven in 2017 laag door een verdere dollarstijging en hogere rentes.

Maand-Update-Grondstoffen-24-november-2016.pdf (321 KB)
Download

Energie: Olie: Nog steeds optimistisch, maar herstel duurt langer

We hebben onze olieprijsverwachting naar beneden bijgesteld om diverse redenen. Er zijn twee belangrijkste drijfveren die de markt zullen domineren en wellicht voorkomen dat vraag en aanbod in balans komen in de tweede helft van 2017. Dit is de onzekerheid over het effect op de olieprijs van een productieverlaging door de OPEC en van het energiebeleid dat president Trump zal doorvoeren. Dit was, samen met de recente stijging van de dollar, reden om de visie voor 2016, 2017 en 2018 neerwaarts bij te stellen.

Edelmetalen: Goldprijzen onderuit

Goudprijzen stegen tijdelijk toen bekend werd dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Daarna draaide het beleggerssentiment abrupt. De stijging van het rendement op Amerikaanse staatsobligaties, hogere Amerikaanse aandelenmarkten en positievere vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zorgden voor een aanzienlijke stijging van de dollar. Dit drukte de goudprijs. We verwachten dat deze beweging nog door zal gaan waardoor goudprijzen onder druk zullen blijven in 2017. We zijn ook negatief op zilver- en platinaprijzen voor 2017.

Basismetalen: Vraag naar basismetalen groeit in 2017

Ondanks dat het vertrouwen in de fundamentele trends bij de basismetalen is toegenomen, blijven er grote verschillen bestaan tussen de verschillende soorten. Het sentiment op de kopermarkt is goed. De prijs maakte een rally mee door gunstige macro-cijfers uit China en de verkiezingsuitslag in de VS. De vooruitzichten voor de aluminium-, nikkel-, en zinkmarkt blijven ook gunstig. Alleen bij aluminium gaan wij niet uit van significant oplopende prijzen. De vraag is hier nog steeds goed, maar het overaanbod dempt sterke prijsstijgingen. De vraag naar basismetalen blijft goed in 2017, maar de sterkere dollar zet druk op de prijzen.

Ferro metalen: Prijzen van ruwe materialen accelereren

De cokeskolen- en de ijzerertsprijs namen een vlucht sinds onze vorige maandupdate. De cokeskolenprijs steeg met bijna 34%, terwijl de ijzerertsprijs met meer dan 25% toenam. De Chinese vraag naar cokeskolen blijft fors en het aantal spot-transacties door staalfabrieken nam toe. De ijzerertsprijs steeg door de verkiezingsuitslag in de VS, maar bij de fundamentele trends veranderde maar weinig. In ieder geval zullen de kosten voor staalfabrieken toenemen. De komende maanden zien we dit terug in de staalprijzen. Voor 2017 gaan we uit van groei van de vraag naar staal, maar overaanbod zet druk op de prijzen.

Agrarisch: Gebroken trends

De opwaartse trend voor suikerprijzen eerder dit jaar kwam in november tot stilstand. Prijzen daalden zelfs nadat de USDA aangaf een minder groot mondiaal suikertekort te verwachten in 2016/17. Robusta koffie liet een zelfde ontwikkeling zien nu de trend gebroken werd nadat de export-vooruitzichten van Vietnam verbeterden en investeerders hun speculatieve long-posities deels sloten. Ook de prijs van Arabica daalde, na het bereiken van het hoogste punt in 2016. De dalende trend bij de cacaoprijzen hield aan als gevolg van een verwacht mondiaal overaanbod in 2016/17 en een sterkere Amerikaanse dollar.