Koers zetten naar vergroening in de binnenvaart

door: Bart Banning

 

Beeldbank_sectoren_riviertransport_shutterstock_98844944Ook in de binnenvaart is duurzaamheid, lees vergroening, zeer belangrijk. De binnenvaart staat bekend als de meest schone vervoersmodaliteit in de transportsector. Deze voorsprong komt in gevaar als ondernemers vergroening niet als belangrijke prioriteit bestempelen. In gesprekken met ondernemers en andere marktpartijen komen vaak grote verschillen naar voren.

Zo gaan veel ondernemers pas tot vergroening over als zij hiervoor ook betaald krijgen. Dit is op zichzelf een logische gedachte. De vraag is echter of dit in brede zin zal gebeuren. Terugdringing van CO2 en de NOx-uitstoot heeft de hoogste prioriteit. Als je toekomstbestendig wilt ondernemen, kun je niet het risico lopen hierop te wachten. Stel dat je verlader of bevrachter besluit alleen nog schepen in te zetten die hierin wél geïnvesteerd hebben en anticiperen op de nieuwe strenge emissienormen van Stage V-wetgeving die vanaf 2020 van kracht wordt. Kom je dan niet op achterstand te staan? Aan duurzame ondernemers is een steeds grotere behoefte bij opdrachtgevers.

Door de langdurige crisis in de binnenvaart is investeren in vergroening soms lastig te financieren. Door deze crisis zijn de reserves van veel ondernemers in deelsegmenten aangetast. Gelukkig was 2015 een uitstekend jaar en het ziet het ernaar uit dat ook 2016 een goed jaar wordt. Er is sprake van (licht) economisch herstel en het aantal investeringsaanvragen waarvan vergroening deel uitmaakt bij onze bank neemt toe.

Werk maken van vergroening

Het Binnenvaartteam van ABN AMRO bestaat uit een aantal zeer betrokken collega’s, van wie velen al jarenlang in deze sector werkzaam zijn. Zij bespreken het thema vergroening ook met binnenvaartondernemers. Hierin gaan zij in op de mogelijkheden en verwijzen ze waar nodig door naar experts, zoals het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB). Het is van belang dat ondernemers in de binnenvaart nu echt werk maken van vergroening. Door nu de mogelijkheden te onderzoeken en niet te wachten tot 2020. Dit maakt hen als ondernemer aantrekkelijker voor opdrachtgevers en hierdoor beter voorbereid op de toekomst.

samen met de collega’s van het Binnenvaartteam spreek ik u graag binnenkort op de beurs Transport en Logistiek in Ahoy.

Gerard Pols,

directeur Binnenvaart Unit Nederland

ABN AMRO Bank N.V.

profielfoto