Woningmarktmonitor – Verkopen naar recordhoogte

door: Philip Bokeloh

  • Het aantal transacties stijgt met naar schatting 20% tot omstreeks 214.000
  • Krapper wordend woningaanbod zet rem op verdere verkoopstijging
  • Prijsramingen 2016 en 2017 verhoogd naar 5%
161006-Woningmarktmonitor-oktober-1.pdf (733 KB)
Download

De Nederlandse huizenmarkt blijft positief verrassen. In augustus lag het aantal transacties een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. De woningprijzen stegen met liefst 6%. Dit is de grootste stijging in veertien jaar tijd.

De belangrijkste verklaring voor de aanhoudende verbetering van de woningmarkt vormt de hypotheekrente. Die blijft dalen, vooral als gevolg van het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Een andere oorzaak vormt de economie. Terwijl de economie groeit en de situatie op de arbeidsmarkt verbetert, blijken de nadelige gevolgen van de Brexit-uitslag tot dusver mee te vallen. Dat sterkt het vertrouwen bij huizenkopers. Daarnaast is er de inhaalvraag. Na jaren van uitstel zet een steeds grotere groep kopers de stap naar een nieuwe woning. Verder vergroot de huurstijging van de afgelopen jaren de belangstelling voor kopen. Een meerderheid van de huishoudens heeft weer een voorkeur voor kopen. Tot slot speelt mee dat er relatief weinig nieuwe woningen bij komen. Capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars en gemeenten dragen bij aan krapte op de woningmarkt.

Deze combinatie van factoren vormt voor ons aanleiding om onze prognoses opnieuw te verhogen. Dit jaar stijgen de prijzen niet met 4%, zoals eerder aangegeven, maar met 5%. Omdat de forse waardestijging aan het eind van 2016 het prijsgemiddelde van 2017 omhoog duwt, verhogen wij ook de prognose voor 2017 van 3% naar 5%. Verder denken wij dat de verkopen dit jaar nog harder stijgen dan voorzien, met 20% in plaats van 15%. Hiermee bereiken de verkopen een record. In 2017 stokt de verkoopstijging, onder andere vanwege toenemende schaarste aan voor verkoop geschikte woningen.