Vertrouwen groeisector creatieve industrie neemt toe

door: Stef Driessen

Entrepreneurs in de creatieve industrie hebben duidelijk meer vertrouwen in de toekomst. Het gemiddelde ondernemersvertrouwen van de acht verenigde branches is tussen de eerste en tweede helft van 2016 met 40% gegroeid. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde ConjunctuurWijzer Creatieve industrie.

Het ondernemersvertrouwen in de creatieve industrie is uitgekomen op 31.  Het ligt daarmee ruimschoots boven het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverlening (8,4) en dat van de kunsten (7,8). Wel zijn de onderlinge verschillen groot: de stemmingsindicator loopt uiteen van 7 (fotografie) tot 57 (digitale industrie). De uitkomsten zijn gestoeld op een conjunctuurenquête onder de leden van acht brancheorganisaties die zijn aangesloten bij de Federatie Dutch Creative Industries [1]. Hun werd gevraagd een terugblik te geven over de eerste helft van dit jaar en een verwachting uit te spreken over de tweede helft van 2016.

Toegevoegde waarde

De strategische betekenis van de creatieve inbreng wordt in toenemende mate (h)erkend. Dit speelt vooral bij ontwerp & design en mode & textiel. FDCI-voorzitter Harry Starren: ‘De creatieve industrie voegt als groeisector waarde toe aan andere sectoren en is vergelijkbaar met wat kruiden doen in een maaltijd: ze maken met een beperkte omvang het verschil.

De creatieve industrie, prominent vertegenwoordigd tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven, is uitgegroeid tot een sector van betekenis. De branche- en beroepsorganisaties die de federatie vertegenwoordigt, tellen bijna  6.000 individuele leden en circa 2.500 creatieve bedrijven. Gezamenlijk dragen ze € 11 mrd bij aan het bruto nationaal product.

Er zijn veel optimisten. De meeste ondernemers in de digitale industrie (per saldo 64%) en communicatieadvies (58%) verwachten dat hun omzetten in de tweede jaarhelft zullen groeien. Een meerderheid van de bedrijven in de digitale industrie (61%) en de game-industrie (57%) rapporteerde te voorzien dat hun bedrijfsresultaten zullen toenemen.

Pitches vragen meer inspanning

Ook zijn er zorgen. Een meerderheid van de ondernemers in de creatieve industrie constateert dat het werven van nieuwe klanten en het meedoen aan pitches steeds meer inspanning vergt. Bij de game-industrie, communicatieadvies en mode & textiel blijkt een meerderheid toenemende problemen te ervaren bij het werven van goed opgeleid en geschikt personeel.

Marktverschuivingen in de creatieve industrie doen zich vrijwel overal voor. Veel segmenten vertonen groei, een uitzondering zijn overheidsopdrachten. Daarnaast zien fotografen minder werk bij kranten en tijdschriften (ook online). De game-industrie ziet de meeste groei bij entertainment gaming, minder bij serious gaming.

conjunctuurwijzer-creatieve-industrie-2016-ii

Verantwoording

Met een realistische prognose op zak kunnen ondernemers in de creatieve industrie valkuilen vermijden en inspelen op actuele ontwikkelingen. De afzonderlijke brancheverenigingen, betrokken bankiers en consultants worden in staat gesteld knelpunten te benoemen en aan te helpen pakken. De overkoepelende federatie kan onderwerpen die door meer brancheorganisaties gedeeld worden centraal stellen en brancheleden waar nodig ondersteuning bieden.

Deze editie is gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week, waar ABN AMRO trotse partner is. De ConjunctuurWijzer, die eerder het licht zag tijdens de ABN AMRO Uitmarkt Business Day, wil een branchespecifieke en actuele aanvulling zijn op de Conjunctuurenquête Nederland en de Cultuurindex Nederland. Een korte animatiefilm over de ConjunctuurWijzer treft u hier aan. Het volledige rapport treft u aan op deze website.

[1] BNA, BNI, BNO, DDA, DGA, DuPho, Modint en VEA.