Wijzer worden van smart farming

door: Wilbert Hilkens

De landbouw wordt in hoog tempo grootgebruiker van hightechsystemen en datatechnologie. Dankzij de nieuwe technologie weten bedrijven beter dan ooit wat er op de vierkante kilometer gebeurt, maar ook op de vierkante millimeter. Met deze kennis is nog veel winst te behalen. De noodzaak op wereldschaal hiervoor is bekend: negen miljard monden moeten gevoed worden. Nederlandse landbouw is bij uitstek geschikt om de toepassing van deze technologie te optimaliseren vanwege het hoge opleidingsniveau en de risicohouding van Nederlandse boeren. Maar om te kunnen profiteren van de nieuwe smart farming ontwikkelingen, is het nodig dat zelf regie gaan voeren. Daarvoor is verdieping nodig in deze ontwikkeling en initiatief om hiermee te experimenteren.

Voordelen van smart farming

De beloften van smart farming zijn duidelijk:
1. minder administratieve druk en groter gebruikersgemak bij gegevensbeheer;
2. kostenbesparingen door gerichtere inzet van voer, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen;
3. minder tijd nodig voor productie;
4. hogere verkoopwaarde van de primaire producten;
5. gewaarborgde voedselveiligheid.
Deze gelden voor alle landbouwtakken: melkveehouderij, akkerbouw en de intensieve veehouderijtakken. Er wordt volop in landbouwdatastromen geïnvesteerd, vooral door bedrijven in de agribusiness, technologiebedrijven en door private investeerders. Met als doel om een strategische positie in te nemen op het gebied van landbouwdata.

Positie boer dreigt ondergraven te worden

Alleen: de omarming van nieuwe technologie door individuele boeren blijft achter. Vaak is door alle complexiteit niet duidelijk waar nu precies de waarde voor de boer zit. Boeren besteden onvoldoende aandacht aan de vraag hoe technologie hun positie kan versterken. Hierdoor dreigen ze een informatieachterstand op te lopen, die hun positie in de verschillende productieketens ondergraaft en waardoor ze hun fair share van de waarde dreigen mis te lopen. Om dit te voorkomen, is het van belang dat er een visie en een strategie komt waarin het belang van de individuele boer centraal staat.

Boeren kunnen actief zelf aan de slag met data als een nieuwe grondstof. Ze kunnen evalueren wat werkt voor hun bedrijf en zo leren waar voor hen de waarde ligt. Dat hun brancheorganisaties als LTO, ZLTO en LLTB ze hierbij ondersteunen om een goed juridische kader te krijgen, is minstens zo belangrijk. Vooral op thema’s als privacy en data-eigendom is dit van belang. Sleutelontwikkelingen in smart farming zijn Big Data, Internet of Things en open innovatie.

Sleutelontwikkelingen smart farming

Voor de boer is het ten aanzien van Big Data van belang dat hij eigenaar van zijn data is en afspraken kan maken over het gebruik hiervan, zodat hij ook geld of diensten kan terugvragen als vergoeding. Dat vraagt om goed databeheer en mogelijkheden tot datahergebruik.

Internet of Things speelt een steeds belangrijkere rol, omdat het de administratieve last beperkt en de mogelijkheden om metingen te verrichten fors laat toenemen. Dit laatste helpt om dieper inzicht te verkrijgen in de groei van dier en gewas, en in productie van bijvoorbeeld melk. Diepere inzichten kunnen worden vertaald naar managementadviezen of taakkaarten.

Open innovatie is een manier van werken en denken die ervoor zorgt dat toetredingsdrempels van dienstverleners lager worden. Ook kan het een sterkere verbinding creëren tussen boer en consument, wat uiteindelijk ten gunste van het verdienmodel van de boer komt.

Wijzer worden van smart farming

‘Wijzer worden van smart farming’ staat voor: hoe kun je als boer verdienen aan digitalisering in de landbouw of je positie in de keten verbeteren? Data creëren en hebben, en zelfs het nieuwe inzichten creëren, leveren niet direct concreet nieuwe inkomsten op. Maar ze zijn wel voorwaardelijk voor het vervolg. Als boer speel je in deze voorfase een belangrijke rol. De echte waarde wordt pas later gegenereerd, bij de vertaling van data naar managementadviezen of het integreren van data om ketenprocessen te optimaliseren. Juist hier ontstaat discussie: wie heeft recht op welk deel van de gecreëerde waarde? Het is cruciaal dat de boer zijn fair share ontvangt. Dit is niet alleen in zijn belang van de boer, maar van iedereen die met landbouwdata wil werken. Want krijgt de boer wat hem toekomt, dan zal de kwaliteit van de data beter worden.

Wijzer-worden-van-smart-farming-def.pdf (705 KB)
Download

 

Podcast (3 min)