Nederland zuivelland, van meer naar beter

door: Pierre Berntsen

De melkveehouderij heeft zichzelf in een lastig pakket gewerkt.

De zuivelketen is een parel van de Nederlandse  economie maar zit in een lastige fase. Afgelopen jaren is de melkveestapel flink gegroeid waardoor het landelijk fosfaatplafond is doorbroken. Gevolg: derogatie staat op het spel en nationale wetgeving is aanstaande. Algemene sectordoelen zijn te vrijblijvend gebleken en introductie van fosfaatrechten lijkt een onvermijdelijk noodzakelijk kwaad.De invulling daarvan is lastig, zo bleek deze week weer, toen staatssecretaris Van Dam bekend maakte de introductie van fosfaatrechten uit te stellen tot 2018.

De fosfaatproductie inperken met terugwerkende kracht zal op veel melkveebedrijven pijn doen. Daarbij is het extra vervelend dat het onzeker is wanneer en in welke mate fosfaatefficiëntie vertaald wordt naar extra fosfaatruimte. Bedrijven die willen groeien, zien door de kosten van fosfaatrechten hun marge versmallen of zelfs verdampen. En ga je terug in melkproductie, dan verdun je de vaste kosten over minder liters. Een lastig dilemma.

Helderheid voor ondernemers

Milieuresultaten boek je alleen als je sectordoelen vertaalt naar bedrijfsniveau. Duidelijke wet- en regelgeving biedt ondernemers heldere kaders en helpt om te voorkomen dat je als sector of bedrijf uit de bocht vliegt. Ondernemers die weten waar ze aan toe zijn kunnen hun aandacht en energie richten op het primaire bedrijfsproces: een gezonde veestapel en zorgvuldige, efficiënte melkproductie. En zo werken aan een sterke concurrentiepositie. De kracht van de sector schuilt in diversiteit en goed ondernemerschap; toch lijkt iedereen gevangen in de discussie over welke kant het op moet.

Van meer naar beter

De Nederlandse zuivelketen heeft een goede uitgangspositie en zit in de kopgroep van de zuivelwereld. We zijn dan misschien niet leidend in kostprijs, We hebben een ijzersterk imago en goede toegang tot belangrijke groeimarkten. Ook werken we pragmatisch samen. Onze toekomst ligt dan ook niet zozeer in volumegroei, maar in waarde toevoegen. Kortom: van meer naar beter. Verdere uitbouw van deze sterke punten vereist extra inspanningen. Maar er is geen weg terug: focus op de bovenkant van de markt is de beste remedie tegen negatieve gevolgen van prijsvolatiliteit. Marktdynamiek voorkom je er niet mee, maar het zorgt wel voor hogere pieken en minder diepe dalen. En voor een betere gemiddelde melkprijs door de jaren heen.

 

Nederland-Zuivelland-Van-meer-naar-beter.pdf (2 MB)
Download